• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Küresel Sendika Hazar Bölgesi Petrol ve Gaz Sendikaları Toplandı

Petrol-İş’in üye olduğu üst örgüt IndustriALL Küresel Sendika tarafından düzenlenen Hazar Bölgesi Petrol ve Gaz Sedndikaları Ağı toplantısı yapıldı. Toplantı 3 Ekim 2018 tarihinde  Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşti.

04.10.2018

Petrol-İş’in üye olduğu üst örgüt IndustriALL Küresel Sendika tarafından düzenlenen Hazar Bölgesi Petrol ve Gaz Sedndikaları Ağı toplantısı yapıldı. Toplantı 3 Ekim 2018 tarihinde  Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşti.

Toplantıya IndustriALL Kürsel Sendika adına Enerji Sanayi Sektör Direktörü Diana Junkuera katıldı. Azerbaycan Petrol ve Gaz Sanayi İşçileri Sendikası Başkanı Cihangir Aliyev ve Rusya Petrol ve Gaz İşçileri Sendikası ROGWU Başkanı Alexander Korchagin toplantının diğer katılımcıları arasındaydı.

Yine Hazar Denizi Petrol ve Gaz Sendikaları Ağında bulunması planlanan Türkmenistan ve Kazakistan petrol ve gaz işçileri sendikaları toplantıya katılamadılar.

Sendikamız Petrol-İş’ten toplantıya Genel Başkan Ali Ufuk Yaşar ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldılar.

Junquera: Yenilenebilir enerji arzı artıyor

Toplantıda IndustriALL Küresel Sendika Enerji Sektörü Direktörü Diana Junquera dünyada ve hazar bölesinde enerji sektöründe ve sektördeki sendikaların çalışmalarındaki gelişmeleri sundu. Junquera konuşmasında dünyada yenilenebilir enerji arzının arttığını ancak petrol ve doğalgaza olan talebin de yükseldiğini belirtti.

Daha sonra sırayla Petrol-İş Başkanı Ali Ufuk Yaşar, Rogwu Başkanı Aleksandır Korchagin ve Azerbaycan Petrol ve Gaz sanayi İşçileri Sendikası Başkanı Cihangir Aliyev kendi ülke raporlarını sundular.

Bu raporlarda her bir sendikanın petrol ve gaz sektöründe karşılaştıkları sorunlardan bu alandaki çalışma koşullarına gelişmeler ele alındı.

Yaşar: Uluslararsı sendikal dayanışmaya önem veriyoruz

Sendkamız Petrol-İş Başkanı Ali Ufuk Yaşar yaptığı sunum sırasındaki konuşmasında Tüpraş’tan Petkim’e; Botaş’tan Star Rafineri’ye; Perenco’dan Thrace Basin’e; Temi’den Mehmetçik Vakfı’na Petrol-İş’in petrol ve gaz alanında örgütlü olduğu işyerlerindeki durumu nalattı. Buralarda karşılaşılan sorunlara ve bunlarla mücadele yöntemlerine değinen Yaşar yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan “yıpranma pirimine” değindi.

Hazar petrollerinin Avrupa’ta aktarılmasında bir çok boru hattının Türkiye üzerinden geçtiğini, bu alanda ize Petrol-İş Sendikasının çalışma yürüttüğünü, son olarak TANAP’in açılışının yapıldığını belirten Yaşar yine hem Hazar Bölgesi’nde hem de Türkiye’de faaliyetleri bulunan SOCAR işçilerinin örgütlü olduğu Azerbaycan Petrol ve Gaz Sanayi İşçileri Sendikası ile hem Hazar Bölgesi Petrol ve Gaz Sendikaları Ağında hem de ikili olarak ilişkiler yürüttüklerini ekledi.

Bu çalışmanın daha etkin hale getirilmesi gerektiğine değinen yaşar sözlerini uluslararası sendikal dayanışmanın önemine vurgu yaparak sonlandırdı.

Toplantı sonunda bir knuşma yapan IndustriALL Küresel Sendika Enerji Sektörü Direktörü Diana Junquera Ağın gelecekte izleyeceği stratejiyi belirtti. Bu konuda daha sonra bir sonuç deklerasyonu yayınlanacağını belirten Junquera bu deklerasyonun bu toplantıya katılamayan sendikalara da gönderileceğini ve gelecek toplantıya ağa üye sendikalarının tamamının katılımı için çalışmalar yürüteceğini belirterek sözlerini sonlandırdı.