TÜRKİYE VE DÜNYA SENDİKALARINDAN KADINLARIN

FLORMAR DİRENİŞİYLE DAYANIŞMA MESAJLARI

Nebile Şahin, Deriteks Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi:

Biz Deriteks'li Kadınlar olarak Flormar'daki işçi düşmanı yaklaşımını sürdürmesi durumunda tüketimden gelen gücümüzü kullanmaya hazırız

Flormar işçileri basın ve medyada seslerini duyurmayı iyi başardı. Flormar direnişinin kamuoyunda ses getirmesinde kadınların rolü büyük oldu. Ben de hazır giyim sektöründe çalışan kadın işçilerin ağırlıkta olduğu bir sektörden geliyor ve sendikamızda yöneticilik yapıyorum. Kadınların sendikal mücadele içinde yer almalarını son derece önemli buluyorum. Kadın tüketicilere hitap eden Flormar'ın çoğunlukla kadın olan işçilerinin haklarına saygı duymayarak onları işten çıkarma yoluna gitmesini, diyaloğu kapatmasını, seslerini duymak istememesini kabul edilemez buluyorum. Flormar'ın bu fütursuz tavrını sürdürmesi kendi adına iyi olmayacak. Biz Deriteks'li Kadınlar olarak binlerce kadın üyemizi Flormar'daki işçi düşmanı yaklaşımını sürdürmesi durumunda tüketimden gelen gücümüzü de kullanmaya hazırız. Bu konuda çalışanlarının çoğunluğunun sendikaya katıldığı gerçeğine saygı duymalıdır. Flormar yönetiminin sorunları sendikayla oturup çözecek bir yaklaşım içinde olmasını umuyor ve çıkarılan işçilerin işe geri alınmalarını bekliyoruz. Flormar'da direnen kadınları kutluyor, mücadelelerinde başarılar diliyorum.

 

Mukadder Anadolu, TÜMTİS Sendikası Uzmanı:

Flormar işçilerinin onurlu direnişini destekliyoruz!

Çoğunluğu kadın işçilerden oluşan Flormar işçilerinin ortaya koyduğu direniş, pek çok açıdan ele alınması gereken bir niteliğe sahip. Gerek kadın emeğinin sınıfsal niteliği bakımından, gerekse kozmetik gibi hedef kitlesini kadınların oluşturduğu, üretiminde de kadınların yer aldığı ancak hiçbir şekilde söz hakkının bulunmadığı; yani emeğin kendisine bu denli yabancılaştırıldığı koşullarda kendini var etmesi bakımından çok yönlü değerlendirilmeyi ve övgüyü hak ediyor.

Yüzden fazla işçiyi bir seferde kapı önüne koymak dünya devi şirketlerin aslında iş sendikal haklara geldiğinde ne kadar küçüldüklerinin de bir göstergesi. Çokuluslu şirketler, emek nerede ucuz ve korumasız ise oraya gözünü dikiyorlar. Biz, bu sendika karşıtı tutumları daha önce de görmüştük, ama aynı zamanda kararlı ve sendikasıyla bütünleşmiş bir iradenin koca koca şirketlerin bileğini nasıl büktüğünü de gördük. İnanıyoruz ki Flormar işçileri de o, tadı hiçbir şeyle değiştirilmeyen direnişin meyvelerini toplayacaklardır! Nitekim şimdiden bu mücadele, kazanımlarını da beraberinde getirmiştir. Flormar işçileri kısa sürede Türkiye kamuoyunun sempatisini ve desteğini kazanmayı başarmıştır. Bu destek ve dayanışma duygusu tayin edici önemdedir. İnanıyoruz ki tıpkı Novamed’de, DHL’de olduğu gibi son sözü direnenler söyleyecektir; Flormar işçileri haksız sömürünün önüne geçecek, sendikalı, toplu sözleşmeli bir çalışma düzenine kavuşacaklardır. Bunu yaparken de yeni kuşaklara önemli deneyimler bırakacaklardır.

 

TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu:

Mücadele ve dayanışmanın gücü

Flormar Direnişiyle bir kez daha emeğin tarihine not düşüldü. Sendikalı çalışma ve daha iyi çalışma koşulları talebi tüm emekçilerin vazgeçilemez hakkıdır, engellenemez.

Sürdürdükleri haklı mücadelede Flormar emekçisi kız kardeşlerimizle dayanışmayı büyütüyor, direnişlerini coşkuyla selamlıyoruz.

 

 

 

 

TEZKOOP-İŞ KADIN DERGİSİ:

Flormar direnişi bir kadın direnişinin güzelliği ve direngenliğiyle soluksuz devam ediyor. Bizler de Tez-Koop-İş Kadın dergisi olarak bu mücadele sürecini yakından izliyoruz. Sendikalaşma hakkını kullandıkları için işten çıkarılan ve fabrika önünde direnişe geçen, direndikçe güzelleşen Flormar işçilerinin mücadelesini destekliyoruz.

Günümüzden 12 yıl önce Novamed Grevi ile tarih yazan kadın işçiler bugün de Flormar’da bir kadın direnişi yaratıyor. Geçmişten bu güne aynı mücadele geleneğiyle direnişe geçen Flormar işçilerini kutluyoruz.

Tez-Koop-İş Kadın dergisi olarak neşeyle, umutla mücadele eden kız kardeşlerimizin mücadelesini destekliyoruz. Yaşasın Kadın Dayanışması! Yaşasın Sınıf Dayanışması!

 

 

Nebile Irmak Çetin, DİSK GENEL-İŞ İstanbul Konut İşçileri Şube Başkanı:

Küresel saldırı altında yaşamların tükendiği bu sürecin ağır bedel ödeyenlerinin başında kadınlar gelmektedir. Emeği, bedeni ve kimliği yoğun saldırı altında olan kadınlar aynı zamanda çalışma yaşamından izole muhafazakar politikaların bir parçası olarak, işini kayıp eden, işyerinde ucuz ve kuralsız çalışmanın yanı sıra her türlü şiddet biçimini de yaşamaktalar. Bu köleci yaşamı ret etmenin tek yolu kuşkusuz örgütlenmektir. Örgütlü güç kazandırır, iradeleştirir ve güzelleştirir. Flormar'da emeklerini değerleştirmek, çalışma koşullarını düzeltmek için örgütlenen kadınlar, erkek egemen sermaye için tehlike oluşturdu. Her ne kadar katledilse de, emeği sömürülse ve eve hapsedilmeye çalışılsa da, küllerinden yeniden doğan kadını Flormar direnişinde görmekteyiz. Yaprağın kıpırdayamadığı bir süreçte uzun süredir yılmadan yorulmadan direnen Flormar işçisi kadınlar ve çığ gibi büyüyen dayanışma desteğiyle mutlaka kazanmalı ve kazanacaklardır. Emek mücadelesi için öğretici, cesaret verici bir direniştir. Direnişin güzelleri kadınlara selam.

 

KESK İstanbul Kadın Meclisi

Çocuklarına onurlu gelecek bırakmak isteyenler ve bırakacak olan onlar… Kadınlar için üretim yapan fabrikanın çoğunluğu kadın olan işçileri idi onlar… 15-20 yıl çalışıp hala asgari ücretle çalışan, fazla mesai yapıp karşılığını alamayan ve iş güvencesi patronun iki dudağının arasında olan, modern zamanların kölesi yapılmak istenendi onlar… Soğukta hırkalarla çalışan, 100 kiloluk varilleri taşımaya zorlanan, sakatlanan, yüzümüze kapatıcı olarak sürdüğümüz pudra tozlarından akciğerleri hastalanan ve insanca yaşayabilmek için sendikalaşan işçilerdi onlar… Tüm sömürülere karşı anayasal haklarını kullanan ve fabrikada yasal çoğunluğu kazananlardı onlar…

Çoğunluğu kadın olan işçilerin iş akdi herhangi tazminata hak kazanamayacak ve işşizlik ödeneğinden yararlanamayacak şekilde fesh edildi… Susmayacaklardı onlar, kaybedecek bir şey yoktu… Tüm ülkede ve dünyada yankı bulacak haklı direnişi ördüler…

Biliyoruz ki o fabrikalara halaylarla girecekler, KESK İstanbul Kadın Meclisi o halayda yerimiz alacağız. Vardık varız var olacağız diyeceğiz.

 

IUF (Uluslararası Gıda, Tarım, Otel, Restoran, İkram, Tütün ve Yardımcı İşçi Sendikaları Federasyonu)

Uluslararası Gıda, Tarım, Otel, Restoran, İkram, Tütün ve Yardımcı İşçi Sendikaları Federasyonu (IUF) olarak Fransız kozmetik devi Yves Rocher bünyesinde yer alan Kosan Kozmetik’te Petrol-İş sendikası desteğiyle sendikal örgütlenme faaliyeti yürütürken haksız yere işten çıkarılan çoğu kadın 132 işçinin 15 Mayıs'tan bu yana yürüttükleri mücadeleyi selamlıyoruz. Kadın işçilerin insan hakları için yürüttükleri bu örnek mücadele gerçekten de kozmetik ürünlerinin değil, direnişin güzelleştirdiğinin canlı kanıtı oldu bizlere.

Türkiye’de Flormar markasının üreticisi Yves Rocher ve Kosan Kozmetiği 132 işçiyi işe geri almaya, işçilerin özgürce sendika seçmesinin önündeki engelleri kaldırarak şirketin uluslararası insan hakları yükümlülüklerine saygı göstermeye davet ediyoruz. Dayanışma dileklerimizle, IUF

 

Armelle Seby, IndustriALL Toplumsal Cinsiyet İlişkiler Koordinatörü

IndustriALL Küresel Sendika olarak Gebze'de kurulu kozmetik fabrikası Flormar'da örgütlendikleri için işten atılan 132 cesur işçiye selamlarımızı ve dayanışma duygularımızı gönderiyoruz.

Flormar işçileri yaklaşık 3 aydır fabrika önünde direnişteler. İşçilerin çoğu kadın. Büyük bir bölümü genç. IndustriALL olarak 9 Ağustos'ta direnişi ziyaret ettiğimizde işçilerin morallerinin yerinde olduğunu patron ve polis baskısına boyun eğmediklerini gördük. Büyük bir cesaret ne kararlılıkla direniyorlardı.

IndustriALL olarak Flormar işçilerinin sesinin bütün dünyada daha iyi duyulabilmesi için çalışmaya devam edecektir.

IndustriALL, işçiler yeniden işbaşı yapıncaya ve işveren sendikayı tanıyıncaya kadar ana şirket Fransız kozmetik devi Yves Rocher'e baskı yapmaya devam edecek.

Güney Afrika sendikal hareketinde söylenen bir söz vardır. "Eğer bir kadına dokunuyorsanız bir kayaya çarparsınız." Kadınlar! Çok güçlüsünüz, direnişiniz çok güzel. Hiçbir güçlük sizi direnişinizden döndüremeyecek. Sizinleyiz.

 

Radojka H. Denkovska, Retunsee Kadın Sekretaryası Koordinatörü

Sizlerin mücadelesi bizim de mücadelemizdir!

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı Retunsee adına Kadın Sekretaryası Koordinatörü olarak Yves Rocher/Flormar'da işten atılanların tekrar işbaşı yapması için Petrol-İş'in verdiği kararlı mücadeleyi büyük bir dikkatle izliyoruz. İsteklerimiz kendiliğinden gerçekleşmez. Ancak isteklerimizin arkasından gidersek onları elde edebiliriz. Haklarımızın arkasından gittiğiniz için, haklarınız için ayağa kalktığınız için siz Yves Rocher/Flormar kadınlarını alkışlıyoruz.

Yves Rocher/ Flormar şirketini sendikal haklara saygı duymaya, atılan işçileri derhal işbaşı yaptırmaya, sendikayı tanımaya ve toplu sözleşme masasına oturmaya çağırıyoruz. Sizlerin mücadelesi bizlerin de mücadelesidir! Birlikte daha güçlüyüz!

 

 

(Kaynak: Petrol-İş Kadın Dergisi, Sayı 59, Ağustos 2018)