PETROL-İŞ SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

 

Ali Ufuk Yaşar

Genel Başkan

 

 

Ahmet Kabaca

Turgut Düşova

Mustafa Mesut Tekik

Ünal Akbulut

Genel Sekreter

Genel Mali Sekreter

Genel Örgütlenme

ve Eğitim Sekreteri

Genel Yönetim Sekreteri