• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Dosya-Araştırma

 • Taşeron işçiliği ve sendikalar

  Dünya örgütümüz ICEM son beş yıldır düzensiz istihdam ve taşeron işçiliği üzerine küresel bir kampanya yürütüyor. ICEM’in bu kampanya için oluşt...
 • Dünya Ekonomisinde Çöküş ve Krizin Türkiye'ye Etkileri

  Kapitalizmin krizlerinin ve Türkiye'ye etkilerinin irdelendiği rapor yayımlandı.
 • İlaç sanayii SSK ilaç fabrikası ve SSK ilaç tüketimi

  İlaç sanayii SSK ilaç fabrikası ve SSK ilaç tüketimi ile ilgili dosya ektedir.
 • Zararlı kimyasal maddeler ve korunma yöntemleri

  Zararlı kimyasal madde ve ürünlerin, çalışma ortamı, sosyal, biyolojik ve fizik çevreye vereceği olumsuz etkilerini öğrenmek, bilmek ve önlemler üretmek, bu önlemlerin hayata geçirilmesinde rol ve görev üstlenmek gün geçtikçe büyük önem taşımaktadır. Kitabımızda, ulusal ve uluslararası alanda konuya ilişkin varılmış bilgi birikimleri, yönetmelikler ve bu yönetmeliklerin öngördüğü uygulamalar ve standartlar irdelenecektir.    
 • Özelleştirme ve Türkiye

  Özelleştirme, ulusal ve uluslar arası düzeyde sermaye birikimi sürecindeki tıkanmaları aşabilmek ve kapitalist sistemin yeniden üretilmesi için bir araç ve çıkış yolu olarak görülmüştür.
 • Bogaziçi Üniversitesi'nden araştırma

  Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptırdığı 1242 işçiyi kapsayan araştırmaya göre işçilerin sendikalı olmamalarındaki en önemli neden, işten atılma korkusu ve işsizlik. Üniversitenin yaptırmış olduğu bu çalışmayı aşağıda yayımlıyoruz.
 • Türkiye'de Gübre Sektörü

  Türkiye'de gübre sanayinin ele alındığı rapor Maayıs 2006 tarihinde yayımlandı.
 • SSK ilaç fabrikasının son durumu

  22/12/2005 tarihinde hazırlanan, SSK ilaç fabrikasının son durumuna ilişkin bilgileri yayımlıyoruz. 
 • En Büyük Sanayi Kuruluşumuz: Tüpraş

  Petrol-İş Araştırma Servisi tarafından Ağustos 2005'te hazırlanan Tüpraş dosyasını yayımlıyoruz.
 • Petrol Ürünleri, Petro-Kimya Sektörleri ve Özelleştirme Uygulamaları

  Petrol ürünleri ve petro-kimya sektörünün temel kuruluşları olan TÜPRAŞ, Petkim ve Petrol Ofisi özelleştirmeleri üzerine hazırlanmış sunumu yayımlıyoruz.

Sayfalar