• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Genel Merkez

Merkez Yönetim Kurulu

Süleyman Akyüz
Genel Başkan
Salih Akduman
Genel Sekreter
Erhan Yakışan
Genel Mali Sekreter
Niyazi Recepkethüda
Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri
Ünal Akbulut
Genel Yönetim Sekreteri

Merkez Denetim Kurulu

Merkez Disiplin Kurulu

Erdem Üstünce
Üye