• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Önce Türk-İş sonra Türkiye değişecek

  Türk-İş yönetimine karşı mücadeleci sendikacılık anlayışı etrafından bir araya gelen 10 sendikanın oluşturduğu Sendikal Güç Birliği Platformu, 3. toplantısını İzmir’de gerçekleştirdi. Türk-İş’in yönetimini değiştirmekten başlayarak, diğer mücadeleci sendikalarla birlikte uzun soluklu bir mücadele hattı örülmesi gerektiği toplantıda öne çıktı.
 • Bu sendikal mücadelenin 'siyasal' ayağı olmalıdır

  Atilla Özsever ile geçmişteki deneyimlerin ışığında Türk-İş içindeki muhalif sendikaların neler yapabileceğini değerlendirdik. Özsever, Petrol-İş'in de içinde bulunduğu yeni "alternatif" hareketin geleceğine ilişkin kestirimlerini paylaştı.
 • Tarihsel bir girişim

  Türk-İş içindeki 10 sendikanın mücadeleci bir sendikal hareket yaratma doğrultusundaki girişimi üzerine Gazeteci/Yazar Hakan Tahmaz ile görüştük. Bu adımı, "tarihsel bir girişim" olarak niteleyen Tahmaz, "Açıklamadan 10 sendikanın yeni sendikal hareket yaratma konusunun, sendika kongreleri hesaplarına indirgemekten uzak bir yaklaşımla el alması girişimin kalıcı bir çaba olduğunu gösteren önemli bir emaredir" değerlendirmesini yapıyor.
 • Sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışı yeniden tesis edilmelidir

  Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yapısal sorunlar içinde boğuşan sendikal harekete yönelik güven giderek azalmaktadır ve bu durum emekçilerin örgütlü mücadeleyi yürütecek başka platform arayışlarına yöneltmektedir. 
 • 10 sendikanın çağrısı cesaret verici

  1 Temmuz’da Türk-İş’e bağlı 10 sendikanın ortak bir çağrı metni ile Türkiye’de sendikal harekete yönelik tespitleri ve bu tespitler üzerinden Türk-İş'e yönelen eleştiriler ve yeni bir sayfanın açılması talepleri, yakın tarihe bakıldığında önemlidir, cesaret vericidir ve haklı bir arayışın işaretidir.
 • 10 Ağustos toplantısı

  Türk-İş içinde mücadeleci bir hareket için yola çıkan 10 sendikanın İstanbul'da gerçekleştirdiği ilk bölgesel toplantı.
 • 'Amaç ayrışmak değil birleşmek'

  Aralarında sendikamız Petrol-İş'in de yer aldığı Türk-İş'te mücadeleci bir hareket için yola çıkan 10 sendika, ilk bölgesel toplantısını 10 Ağustos Çarşamba günü, İstanbul'da yaptı.
 • Yeni bir sendikal hareket için yeni adımlar

  Türk-İş içinde ortak bir vizyonla hareket eden 10 sendikanın oluşturduğu ortaklığın ilk bölgesel toplantısı 10 Ağustos günü sendikamız Genel Merkezi'nde saat 13:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
 • Değişim, zaman ve emek ister

  Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın ile Türk-İş içerisinde “Demokrasi, dayanışma ve değişim” kavramlarını öne çıkararak “yeni bir sendikal hareket inşa etme” çağrısı gerçekleştiren 10 sendikanın çıkışı üzerine konuştuk.