• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

  • Ankara'da Özelleştirmeye Karşı Eylem

    17.06.2014 tarihinde, Konfederasyonumuz Türk-İş'in aldığı karar doğrultusunda, Ankara Şubemize bağlı tüm iş yerlerinde,  taşeronlaştırmaya, özelleştirmeye ve iş cinayetlerine karşı protesto amaçlı