• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 • Bor Madenleri Özelleştirilemez

  Çıkarılmak istenen yasa değişikliğiyle bor, toryum ve uranyum madenlerinin üretiminin özel sektörce yapılmasının önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Hükümet yetkililerinden gelen tüm aksi iddialara karşın ve gerekçesi ne olursa olsun bu değişiklik, 2840 sayılı Kanunla Devlet eliyle işletilmesi gereken bor madeninin özelleştirilmesi demektir.
 • Taşeronluk modeliyle özelleştiriliyor

  Stratejik ürün borun aranmasının, işletilmesinin devlet eliyle yapılması 2840 sayılı kanunla hükme bağlandı. Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın,  Reuters’e verdiği söyleşide yapılmak istenen düzenleme ile taşeronluk yoluyla bor madenlerinin üçüncü şahıslara verileceğini, bunun üstü örtülü bir özelleştirme olduğunu söyledi.
 • Türkiye'de Bor Mineralleri ve Eti Maden'in Konumu

  Türkiye'nin en önemli ve stratejik varlığı bor madenlerinin özel sektör tarafından işletilmesinin önünü açacak bir yasa tasarısı ile dünyanın en büyük üreticisi konumunda olduğumuz bor madenleri, yerli ve yabancı sermayenin kullanımına sunulmaya hazırlanıyor. Bor madenciliğinde özelleştirme uygulamalarının önü açılmak isteniyor.
 • Önemli yatırımlar yapan ülkemizin çıkarı borları özelleştirmekte değildir; tasarı geri çekilmeli...

  "Bor rezervlerinin miktarı, kalitesi ve çeşitliliği açısından en zengin ülke olan ve rafine bor ürünleri için teknoloji geliştirip önemli yatırımlar yapan ülkemizin çıkarı, borlarımızı özelleştirmekte  değildir. Yapılması gereken; aramasından, işletmesine ve uç ürüne dönüştürülmüş ürünün pazarlanmasına kadar her aşamasının kamu eliyle yürütüldüğü geliştirilmiş bir bor endüstrisinin ülkemizin ve halkımızın yararına olduğunu ifade ediyor, "Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliyle yapılır" yasa hükmünün değiştirilmeyerek korunmasını ve bu tasarının geri çekilmesini talep ediyoruz."
 • CHP BALIKESİR MİLLETVEKİLLERİ TBMM'DE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ: Bor madenini özelleştirmenin önü açılıyor

  CHP Balıkesir Milletvekillleri Ayşe Nedret Akova, Haluk Ahmet Gümüş ve Namık Havutça'nın TBMM'de, Hükümetin boru özelleştirme girişimiyle ilgili düzenlediği basın toplantısına Bandırma Şube Başkanı