• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

  • AB ve ABD için şirketler insan haklarından çok daha önemli

    Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), çokuluslu şirketlerin faaliyetlerini düzenleyecek hukuken bağlayıcı uluslararası bir araç geliştirme kararı aldı. Ama çokuluslu şirketlerin merkezlerinin bulunduğu ülkeler karara karşı oy kullandı.