• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

  • SES grevli toplu sözleşme istiyor

    Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Çetin Erdolu, grevli toplu sözleşme hakkı istediklerini belirterek, buna ilişkin hazırladıkları taslak metni, Sağlık Bakanlığı'nda yetkililere teslim etti.