• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

  • Adıyaman Şubemiz İşçi Kurultayı'nda

    Adıyaman’da işçiler 19 Ocak 2014 tarihinde ‘Kıdem tazminatı, taşeronlaştırma, taşeron çalışma düzeni, özel istihdam büroları ve kiralık işçilik’ başlıklarını tartışacakları ve işçilere dönük saldır