• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

 

Değerli üyelerimiz,

Bilindiği üzere OHAL devam ediyor. OHAL’in işçiler ve sendikalar için getirdiği tüm kısıtlamalara rağmen sendikal mücadelemizi ve faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ülkemiz zor ve sıkıntılı günlerden geçiyor. Ekonomi rakamları işçi ve emekçiler için umut vaat etmiyor. Gençler arasında işsizlik oranı %20 seviyesinde, kadın istihdamında bu oran %25’e ulaşabiliyor. Enflasyon rakamların yüksek seyretmesi de emekçilerin alım gücünü her geçen gün daha da eritiyor. İşsizlik ve yoksulluk sarmalındaki emekçilerin en önemli sorunlarından birisi de taşeron çalışmadır.

Daha önce de defalarca gündeme gelen kamuda taşeron çalışanların kadroya alınması konusunda nihayet somut adım atıldı. Ancak 696 Sayılı KHK ile yapılan düzenlemede Petrol-İş’in örgütlü olduğu KİT’ler bulunmuyor. Bu bağlamda TP, BOTAŞ, Eti Maden, MKEK ve TMO Afyon Alkoloid’in de dahil olduğu KİT’lerdeki taşeron çalışanlar düzenleme kapsamına alınmadı. Söz konusu düzenlemenin taşeronla mücadeleye hizmet etmesi amaçlanıyorsa, sendikaların görüş ve önerileri doğrultusunda mutlaka revize edilmelidir. Bilindiği gibi Türkiye Petrollerinin TPIC’e devrine ilişkin mücadelemizi yıllardır kararlılıkla sürdürüyoruz.

Petrol-İş olarak son üç ayda Enerji Bakanlığı, TP ve TPIC yetkilileri ile üç kez Enerji Komisyonu toplantısı gerçekleştirdik. Enerji Bakanlığı’yla Sendikamız arasındaki son komisyon toplantısında TP’den TPIC’e personel devri yapılmaması, üyelerimizin tamamının Türkiye Petrolleri bünyesinde çalışmalarına devam etmesi ve TPIC’te ihtiyaç olan kadrolar için yeni personel istihdam edilmesi hususunda karşılıklı mutabakata varıldı.

Bu ay dergimizde de dosya olarak yer alan iş cinayetleri, maalesef ülkemizin kanayan yarası durumundadır. 2017 yılında en az 2 bin işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Kaybettiğimiz işçilerin %98’i sendikasız olarak çalışmaktaydı. Bu bağlamda örgütlü çalışmanın yaygınlaşması, iş cinayetlerinin azaltılmasında en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Bilindiği gibi değişen İş Mahkemeleri Kanunu ile 1 Ocak’tan itibaren zorunlu arabuluculuk, iş yargılaması sürecinin ilk ayağını oluşturacak. Biz Petrol-İş olarak bu adımı, iş yargılamasının bir nevi özelleştirilmesi olarak görüyor ve işçilik haklarında kayıplara neden olacağını düşünüyoruz.

Petrol-İş Sendikası ve üyelerimiz, bu koşullarda mücadelesini yılmadan sürdürüyor.  Bir grup araştırmacı ve akademisyenin oluşturduğu Emek Çalışmaları Topluluğu (EÇT), 2017 yılının ilk 6 ayını kapsayan “İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu”nu yayımladı. Rapora göre yılın ilk 6 ayında işçi sendikaları arasında en çok eylem yapan sendika Petrol-İş oldu. 2018 yılının ülkemize ve dünyaya refah, barış ve huzur getirmesini, üyelerimiz ve tüm işçi sınıfı için daha mutlu bir gelecek olmasını diliyor, üyelerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

 

Ali Ufuk Yaşar

Genel Başkan

Çarşamba, 3 Ocak, 2018 - 16:56
 

FLORMAR'DA DİRENİŞ SÜRÜYOR

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan ve ülkemizin önde gelen kozmetik firmalarından birisi olan Flormar'da işçiler, sendikalaştıkları için işten çıkartılıyorlar. Bugün itibariyle işten çıkarılan işçi sayısı 115'e ulaştı. İşveren önce sendikalaşma çalışmasının öncü işçilerini işten çıkarırken, şimdi başlayan direnişe destek veren işçileri işten atmaya başladı. Öyle ki, tezgah başında birlikte çalışırken işten atılıp direnişe geçen işçi arkadaşlarını alkışladığı için işçiler kapı önüne...
devamı