• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

01.01.2010-29.12.2010

31.12.2009  tarih ve 27449  1. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  5944 sayılı Bütçe Kanunu ile ;

 

1.1.2010-30.6.2010 tarihleri arasında geçerli olacak  katsayı ve taban aylığı katsayısı rakamları yeniden saptanmıştır. Katsayı (0,057383), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak aylık taban katsayısı (0,76293) olarak  değiştirilmiştir.

 

Buna göre; 

 

31.12.2009  tarih ve 27449  1. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  5944 sayılı Bütçe Kanunu ile ;

 

1.1.2010-30.6.2010 tarihleri arasında geçerli olacak  katsayı ve taban aylığı katsayısı rakamları yeniden saptanmıştır. Katsayı (0,057383), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak aylık taban katsayısı (0,76293) olarak  değiştirilmiştir.

 

Buna göre; 

 

            1.1.2010–30.6.2010Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Kıdem TazminatıTavanı;

            ( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0,057383 katsayı                  =     545,139

            ( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0,057383 X % 200                =  1.090,280

            ( 1000 tab.ay.göst. X 0,76293 tab.ay katsayı ) X % 100        =     762,930

            ( 500 kıd.göst. X 0,057383 X % 100                                      =        28,691  

                                                                                                                2.427,040TL

 

ÇOCUK ZAMMI:

1.1.2010-30.6.2010  tarihleri arasında;

            250 göst. X 0,057383(katsayı)           = 14,35  TL. olarak, 

 

*NOT:Mevzuat gereği 0-6  yaş (72.ay dahil )grubundaki çocuklar için bu miktar  bir kat artırımlı uygulanacaktır.

 

AİLE ZAMMI:

 

1.1.2010-30.6.2010 tarihleri arasında;

            1500 göst.X  0,057383 (katsayı)  =86,07 TL. olarak, 

 

 S.S.K. TABAN-TAVAN RAKAMLARI :

 

1 Ocak 2010-  30 Haziran 2010  tarihileri arasında;

SSK Tavanı : Aylık  4.738,50 TL, Günlük  157,95 TL

SSK Tabanı : Aylık  729.00 YTL,  Günlük  24,30TL

 

1 Temmuz  2010-  31 Aralık 2010 tarihleri arasında;

SSK Tavanı : Aylık  4.943,40TL, Günlük  164,78TL

SSK Tabanı : Aylık  760,50TL ,  Günlük  25,35TL  olarak belirlenmiştir.

 

            1 OCAK 2010-  30 HAZİRAN 2010 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK  ASGARİ ÜCRET ;

16 yaşından büyükler için;                     Aylık 729,00TL. brüt,  

 Bekar işçi için                                             Aylık 577,01TL net ( asgari geçim indirimi 54,68)

 Eşi çalışmayan  evli işçi için:                     Aylık 587,94 TL net( asgari geçim indirimi 65,61)

 Eşi çalışmayan  evli 1 çocuklu işçi için:    Aylık 596,14 TL net( asgari geçim indirimi 73,81)

 Eşi çalışmayan  evli  2 çocuklu işçi için:   Aylık 604,34 TL net ( asgari geçim indirimi 82,01)

 Eşi çalışmayan  evli  3 çocuklu işçi için:   Aylık 609,81 TL net( asgari geçim indirimi 87,48)

Net hesaplamaların tamamı %15 vergi dilimine  göredir. Vergi diliminin değişmesi halinde bu miktarlar geçerli olmayacaktır.

16 yaşından küçükler için;      Aylık  621.-TL.   brüt,

 

1 TEMMUZ 2010- 31 ARALIK  2010 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET ;

 

16 yaşından büyükler için;      Aylık 760,50 TL. brüt, 

16 yaşından küçükler için;      Aylık 648.-TL.  brüt, olarak belirlenmiştir.

            *NOT:Asgari geçim indirimi rakamları 1.1.2010-31.12.2010 tarihleri için geçerli olup  1.7.2010 tarihinden geçerli olacak asgari ücret artışı asgari geçim indirimi rakamlarına yansıtılmayacaktır.

 

2010 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ DİLİMLERİ :(GVK TEB.273)

     8.800 TL'ye Kadar ...............................................................................................% 15
   22.000 TL nin 8.800 TL si için, 1.320 TL, Fazlası................................................% 20
   50.000 TL nin 22.000 TL sı için, 3.960 TL, Fazlası..............................................% 27
   50.000 TL nin fazlasının 50.000 TL si için, 11.520 TL fazlası ...........................% 35
Nisbetinde vergilendirilir.

Anayasa Mahkemesi 15.10.2009 tarih ve 2006/95 sayılı kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde 5479 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile getirilen vergi tarifesinde yer alan %35'lik gelir vergisi oranının ücret gelirleri yönünden iptaline karar vermiştir.

İptal kararı 08.01.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  İptal hükmünün, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.  

Yukarıda belirtilen Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay sonra yürürlüğe gireceği hüküm altına alındığından söz konusu yasa maddesinin iptal edilen kısmı 08.07.2010 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.

2010 YILINDA UYGULANACAK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI;

       2010 Takvim Yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 680TL, ikinci derece sakatlar için 330.-TL, üçüncü derece sakatlar için 160.-TL olarak  tesbit edilmiştir.