• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL İran hükümetine sesleniyor:

1 Mayıs'tan ellerinizi çekin!

İran hükümeti 1 Mayıs kutlamalarına hazırlanan işçilere baskı uyguluyor. IndustriALL Küresel Sendika tehdit ve tutuklamalara rağmen işçilerin uluslararası dayanışma gününü kutlamaya hazırlanan cesur İran sendikalarını destekliyor

28.04.2015

İran Metal İşçileri ve Teknisyenleri Sendikası'nın (UMMI) Avrupa Ofisi'nden Camşid Ahmadi şöyle diyor:

“İran'da işçilerin hakları için, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve elbette sendikal haklar için hayati bir mücadele veren sendikaları destekleyen IndustriALL'a teşekkür ediyoruz.”

Hükümet işçilerle ilgili her uyuşmazlığı ve protestoyu güvenlik sorunu olarak görüyor. İşçiler ödenmemiş ücretlerinin ödenmesini, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ya da örgütlenme haklarının tanınmasını talep ettiklerinde bir korku iklimi yaratılıyor.

Sendikaların büyümesini engelleyen bu ağır devlet baskısı son derece tehlikeli bir çalışma ortamı yaratıyor. İş kazalarının ve ölümlerin sayısı çok yüksek, çünkü işçilerin tehlikeli çalışmayı reddetmesine ya da koruyucu önlemler ve güvenli koşullar talep etmesine olanak verecek mekanizmalar yok.

IndustriALL İran sendikalarının taleplerini destekliyor:

Sendika kurma özgürlüğüyle ilgili 98 ve 87 nolu ILO sözleşmeleri onaylansın ve uygulansın, anayasanın 26. maddesi uyarınca sendikal faaliyetler üzerindeki yasak kaldırılsın,

Anayasanın 27. maddesi uyarınca işçilerin ve sendikaların 1 Mayıs etkinlikleri düzenleme hakkı tanınsın,

Özellikle 1 Mayıs arifesinde sendika aktivistlerine yönelik bütün taciz, tehdit ve baskılara son verilsin,

Sendikal ve meşru faaliyetleri nedeniyle tutuklanmış bütün mahpuslar serbest bırakılsın.

1 Mayıs yaklaşırken bu talepler acillik kazanıyor.

IndustriALL genel sekreter yardımcısı Kemal Özkan şöyle dedi:

“İşçileri örgütlemek için tutuklanmayı ve cezayı kararlılıkla göze alan bu İranlı sendikacıların cesaretini göz ardı etmeyelim. IndustriALL onların 1 Mayıs'ı kutlama ve güçlü sendikalar kurma mücadelesini destekliyor.”

İRAN ANAYASASI:

Madde 26
Bağımsızlık, özgürlük, ulusal birlik ilkelerine, islami standartlara ve İslam Cumhuriyeti'nin esaslarına aykırı olmamak koşuluyla, siyasal partiler, dernekler, siyasi ve mesleki birlikler ve İslami ya da yasal olarak tanınmış dini azınlık dernekleri serbestçe kurulabilir. Hiç kimse yukarıdaki kuruluşlardan herhangi birine katılmaktan alıkonamaz ya da katılmaya zorlanamaz.

Madde 27
İslamın esaslarına aykırı olmamak koşuluyla, silahsız toplantılar ve yürüyüşler serbestçe düzenlenebilir.