• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

SGBP BASIN AÇIKLAMASI... SGBP BASIN AÇIKLAMASI...

11 OCAK’TA ANKARA’DAYIZ! ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, DEMOKRASİ, ADALET VE EMEK İÇİN

Son günlerde siyaset, yargı ve emniyet çevresinde yaşanan gelişmeler en entrikacı dizi senaryolarını bile gölgede bırakır nitelikte cereyan ediyor.

08.01.2014

Son günlerde siyaset, yargı ve emniyet çevresinde yaşanan gelişmeler en entrikacı dizi senaryolarını bile gölgede bırakır nitelikte cereyan ediyor.

Öyle anlaşılıyor ki kurumlar adeta birer “çöp eve dönüşmüş”. Ne sızan pis kokuya ne de içerideki mikrobun dışarı çıkmasına engel olmak mümkün. Sistem kendini kusuyor.

AKP iktidarının 12 yıllık dönemi boyunca emekçisi, dar gelirlisi, çalışan tüm kesimler yoksulluk, işsizlik, açlık, sağlıksızlık ve eğitimsizlik pençesinde kıvranırken, iktidarı elinde tutan gücün gayrı resmi ortağı ile birlikte, kendini ve çevresini semirtmekte son derece bonkör davrandığı ortaya çıkıyor.

SGBP olarak iktidarın resmi siyasal gücü ile gayrı resmi ortağının sürdürdüğü bu ölümcül savaşın sadece çirkin bir “menfaat ve güç” kavgası olduğuna inanıyoruz. Görünen o ki;

  -Siyaset kurumu, yargı, emniyet çökmüş.

-Hukuk sistemi çürümüş.

-Ahlak tefessüh etmiş.

-Akıl ve izan rafa kalkmış.

-Vicdanlar sağırlaşmış.

-Demokrasi, özgürlük, adalet, hakça paylaşım zaten uzun zamandır tedavülde yok.

Biz bu yozlaşmaya, kokuşmuşluğa, değersizlik ve ilkesizliğe hayır diyoruz. SGBP olarak haykırıyoruz.

BU DÜZEN DEĞİŞMELİ VE DEĞİŞECEK!

ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ. SANDIK DEMOKRASİSİ DEĞİL, TÜM KURUMLARIYLA İŞLEYEN BİR DEMOKRASİ İSTİYORUZ. EMEĞİN HAKKINI VE ADALET İSTİYORUZ. HUKUK DEVLETİ İSTİYORUZ. BARIŞ İSTİYORUZ. SÖMÜRÜSÜZ BİR PAYLAŞIM DÜZENİ İSTİYORUZ.

11 OCAK’TA TÜM DEMOKRATİK GÜÇLERLE BİRLİKTE ANKARA’DAYIZ.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Mustafa TÜRKEL

TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Başkanı

SGBP Dönem Sözcüsü