• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ YÜRÜYÜŞÜNÜN 51. YILI

Türkiye işçi sınıfı tarihinde önemli kilometre taşlarından birisi olan 15-16 Haziran Büyük İşçi Yürüyüşü, bugün emek mücadelesinde yol göstermeye devam etmektedir.

15.06.2021

Sendikal hak ve özgürlükleri kısıtlayan yasal düzenlemeye karşı 1970 yılı Haziran ayında ayağa kalkan işçiler, haklarına sonuna kadar sahip çıktılar. Bu yürüyüş, aynı zamanda bir onur ve ekmek mücadelesi oldu.

İki gün boyunca İstanbul’un iki yakasından yürüyen işçiler, sendikal örgütlülüğün zayıflatılmasıyla iş güvencelerinin ortadan kalkacağını ve ekonomik haklarının tehdit altına gireceğinin farkındaydılar. Sendika ve konfederasyon ayrımı olmadan tabanda birleşen yüzbinlerce emekçi, bundan 51 yıl önce toplumsal olarak önemli bir güç olduğunu göstermiştir.

Söz konusu düzenleme ile amaçlananlar başarılamamış, kararlı bir mücadele sergileyen işçi sınıfı kazanmıştır. Birlik ve dayanışma sağlandığında işçi sınıfının ve sendikal mücadelenin önünde durabilecek güç yoktur.

51. yılında 15-16 Haziran Yürüyüşü’nü selamlıyor, bu büyük yürüyüşün işçi sınıfı mücadelesine bıraktığı onurlu mirasa sahip çıkacağımızı belirtiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Süleyman Akyüz
Genel Başkan