• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

15-16 HAZİRAN İŞÇİ DİRENİŞİNİN YILDÖNÜMÜ

15-16 HAZİRAN İŞÇİ DİRENİŞİNİN YILDÖNÜMÜ1968 yılından 1970 yılına kadar geçen iki yıllık süre içinde sendikalı işçi sayısı 1 milyondan 2 milyona çıkmıştı. Sendikal mücadelenin gelişip güçlenmesinden rahatsızlık duyanlar 274-275 sayılı sendika-grev yasalarında değişiklik yapılmasını gündeme getirdi.
15.06.2007

15-16 HAZİRAN İŞÇİ DİRENİŞİNİN YILDÖNÜMÜ1968 yılından 1970 yılına kadar geçen iki yıllık süre içinde sendikalı işçi sayısı 1 milyondan 2 milyona çıkmıştı. Sendikal mücadelenin gelişip güçlenmesinden rahatsızlık duyanlar 274-275 sayılı sendika-grev yasalarında değişiklik yapılmasını gündeme getirdi. 274 sayılı sendikalar yasası değişiklik tasarısı 11 Haziran günü T.B.M.M’ de onaylandı.Tasarıya göre;Sendikalara üye olmak için yetkili organların kabulü koşulu getiriliyordu.Sendikalara serbestçe üye olma ve ayrılma yerine, Noter yolu ile üye olunması dayatılıyordu.Sendikaların yetki alabilmesi için 1/3 örgütlülük şartı isteniyordu.Sendikal hak ve özgürlüklerin geriletilmesi amacına karşın, 100.000’i aşkın işçi, işçi sınıfı tarihine 15-16 Haziran direnişi diye geçen büyük direnişi gerçekleştirdi.Bugün 12 Eylül yasalarının dayatılmasıyla, sendikal hak ve özgürlükler daha da kısıtlanmış,sendikal örgütlenme; grev yasakları, taşeron uygulamaları, sözleşmeli personel, özel güvenlik gibi zorlamalarla yok edilmeye çalışılmaktadır. Çeşitli sendikalara bağlı ülke çapında toplam üye sayısı bir milyonun altına düşmüştür. O zaman gerçekleştirilemeyenlerin tümü gerçekleştirilmiş ve şu anda da yürürlüktedir.Bugün başta sendikalar olmak üzere işçi sınıfı ve 15-16 Haziran üzerine düşüncesi ve sözü olan herkes, 15-16 Haziran’ı bugünün gerçeği içinde değerlendirmek ve gerekli dersler çıkarmak durumundadır;Değerli dostlar !Bu günün ağır koşullarında tüm işçi emekçi örgütlerin yöneticilerini kendisi için siyaset, partisi için siyaset yerine, ülke çıkarı için siyaset ve sınıf çıkarı için siyaset yapmaya çağıyor; 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin bize öğrettiklerini anımsamaya davet ediyoruz.SaygılarımızlaPetrol-İş Sendikası Gebze ŞubesiYönetim Kurulu AdınaSüleyman AKYÜZ