• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

15.ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi’nin açılış töreni 10.02.2014 tarihinde Büyük Anadolu Otel’inde gerçekleştirildi. Toplantıya sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz Ali Ufuk Yaşar katıldı.

Basın Servisi
10.02.2014

15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi’nin açılış töreni 10.02.2014 tarihinde Büyük Anadolu Otel’inde gerçekleştirildi. Toplantıya sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz Ali Ufuk Yaşar katıldı.


15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi’nin açılış töreni 10 Şubat tarihinde Büyük Anadolu Otel’inde gerçekleştirildi. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar’ın konuşmalarıyla açılış gerçekleştirildi ve daha sonra oturuma geçildi. Çok sayıda akademisyen, iş dünyası ve sendika temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir arada "Küreselleşme ve Sosyal Politika"yı iki gün sürecek oturum boyunca tartışacaklar.