• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

1.7.2006 - 31.12.2006

29.9.2006 tarih ve 26304 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/10971 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle;

1.7.2006-31.12.2006  tarihileri arasında geçerli olmak üzere, memur maaşlarına uygulanan aylık katsayı (0.044745),  taban aylığı katsayısı ise (0.55983) olarak yeniden  belirlenmiştir.

   Buna göre; 

                KIDEM TAZMİNATI:

29.9.2006 tarih ve 26304 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/10971 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle;

1.7.2006-31.12.2006  tarihileri arasında geçerli olmak üzere, memur maaşlarına uygulanan aylık katsayı (0.044745),  taban aylığı katsayısı ise (0.55983) olarak yeniden  belirlenmiştir.

   Buna göre; 

                KIDEM TAZMİNATI:

            1.7.2006  tarihinden itibaren ;

            ( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0.044745katsayı               =   425,077

            ( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0.044745X % 200             =   850,154

            ( 1000 tab.ay.göst. X 0.55983 tab.ay katsayı ) X % 100     =   559,830

            ( 500 kıd.göst. X 0.044745 X % 100                                =     22,372  

                                                                                            = 1.857,433  YTL

Kıdem tazminatı tavanı 1.7.2006tarihinden itibaren 1.857,44 YTL. olarak uygulanacaktır.

ÇOCUK ZAMMI:

1.7.2006 tarihinden itibaren;

          250 göst. X 0.044745 (katsayı)   = 11.19 YTL.

AİLE ZAMMI:

1.7.2006 tarihinden itibaren;

         1500 göst. X 0.044745 (katsayı)  = 67,12 YTL. olarak  belirlenmiştir.

         1 OCAK 2006 - 31 ARALIK  2006 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET :

          16 yaşından büyükler için;      Aylık 531.00 YTL. brüt,   380.46 YTL.  net             

16 yaşından küçükler için;      Aylık 450.00.YTL.  brüt,  322.43 YTL . net

olarak belirlenmiştir.

1 OCAK 2006 - 31 ARALIK  2006 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK

S.S.K. TABAN-TAVAN RAKAMLARI :

1 Ocak 2006-  31 Aralık tarihileri arasında geçerli olmak üzere;

SSK Tavanı : Aylık  3.451,50  YTL, Günlük  115.05 YTL

SSK Tabanı : Aylık     531.00 YTL ,  Günlük   17,70 YTL

2006 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ DİLİMLERİ:

7.000.-YTL'na kadar  ..................................................................... %15

18.000.-YTL'nin 7.000.-YTL'si için, 1.050.-YTL, fazlası......................  %20

40.000.-YTL'nin 18.000.-YTL'si için, 3.250.-YTL, fazlası..................... %27

40.000.-YTL'den fazlasının 40.000.-YTL'si için, 9.190.-YTL, fazlası...... %35                  

olarak belirlenmiştir.