• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

18 Şubat'ta sendikalar grev hakkını savunuyor

IndustriALL üyelerini grev hakkını savunmak için 18 Şubat 2015'teki küresel eylem gününe katılmaya çağırıyor. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından yapılan küresel eylem günü çağrısı işverenlerin ve hükümetlerin grev hakkına ve ILO'ya yönelik saldırılarına cevap niteliği taşıyor.

17.02.2015

IndustriALL Genel Sekreteri Jyrki Raina bu konuda şöyle dedi: “Grev hakkı sendika ve toplu sözleşme özgürlüğünün asli bir unsurudur. Sendikalar işverenlerin ve hükümetlerin saldırılarına karşı bu temel hakkı savunmak için 18 Şubat'ta bütün dünyada eylem yapacaklar.”

İşveren Grubu'nun ILO'nun 100 yıllık yerleşik denetim sistemine ve grev hakkına saldırısı 2012'de başladı.

IndustriALL, ILO'daki İşçi Grubu'nun bu uyuşmazlığın istişari görüş almak üzere Uluslararası Adalet Divanı'na gönderilmesi çağrısını destekliyor. Ne var ki İşveren Grubu ve bazı hükümetler Kasım 2014'teki ILO Yönetim Kurulu toplantısında bu girişimi engelledi. Bu durumda, sorunu bütün yönleriyle ele almak üzere 23-25 Şubat 2015 günlerinde üçlü bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Bu uyuşmazlığın sürüncemede kalması, ILO'nun ötesinde sonuçlar yaratıyor. Sözgelimi Türkiye'de hükümetin metal işçilerinin grevini yasaklamasına karşı, mevcut tıkanıklık devam ettiği sürece, ILO'da etkili bir denetim mekanizması işletilemeyecektir.

Raina şöyle dedi: “ILO içindeki bu uyuşmazlığın sonuçları bütün dünyada işyerlerinde hissedilecektir. Harekete geçmemiz ve grevin temel bir küresel hak olarak tanınmaya devam etmesini talep etmemiz gerekiyor.”