• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

2013 yılı temel göstergeler

20.01.2013

(01.06.2012  tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu  Görevlileri Hakem  Kurulu Kararı)  (B.07.0.BMK.0.22.115913 Sayılı Mali ve sosyal Haklar Konulu Maliye Bakanlığı genelgesi) ile;

1.1.2013 - 30.06.2013 tarihleri arasında  geçerli olmak üzere, memur maaşlarına  uygulanan aylık katsayı (0,073837),  taban aylığı katsayısı ise (0,98798) olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre; 
   1.1.2013 - 30.06.2013 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak ;

KIDEM TAZMİNATI TAVANI;
( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0,073837katsayı  =     701.45
            ( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0,073837X % 200  =   1.402.90
( 1000 tab.ay.göst. X 0,98798 tab.ay katsayı ) X % 100 = 987.98
( 500 kıd.göst. X 0,073837X % 100 = 36.92  
       TOPLAM             3.129.25 TL.

           ÇOCUK ZAMMI :
1.1.2013- 30.06.2013  tarihleri arasında;
250 göst. X 0,073837(katsayı)  =   18.46 TL

*( Bilindiği üzere; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi gereğince verilmekte olan Çocuk Yardımındaki sayı sınırlaması;  2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28/4 maddesi gereğince 15/1/2010 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
Mevzuat gereği 0-6 yaş (72 ay dahil) grubundaki çocuklar için bu miktar bir kat artırımlı uygulanacaktır.)

AİLE ZAMMI :
1.1.2013- 30.06.2013  tarihleri arasında;
2134 göst.  x  0,073837(katsayı) = 157,57  TL.

YEMEK, ÇOCUK, AİLE YARDIMLARINDA SSK MUAFİYETİ  (1.1.2013-30.06.2013)
Günlük Yemek Muafiyeti: 1,96 TL - Aylık Aile Muafiyeti: 97,86 TL
Aylık Çocuk Muafiyeti (2 Çocuğa kadar çocuk başı): 19,5
7 TL

1.7.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında  geçerli olmak üzere, memur maaşlarına  uygulanan aylık katsayı (0,075949),  taban aylığı katsayısı ise (1,01624) olarak yeniden belirlenmiştir.  ( Memur maaşlarına esas olacak 2013 yılı zam oranı belirlendiğinde bu katsayılar değişebilecektir, bu değişiklikler ayrıca tarafınıza bildirilecektir.)

Buna göre; 
   1.7.2013 - 31.12.2013 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak ;(Enflasyon farksız rakamlardır)

KIDEM TAZMİNATI TAVANI;
( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0,075949 katsayı =     701.45
( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0,075949 X % 200  =   1.402.90
( 1000 tab.ay.göst. X 1,01624 tab.ay katsayı ) X % 100 =  987.98
( 500 kıd.göst. X 0,075949 X % 100 = 36.92  
       TOPLAM             3.218.76 TL.

 ÇOCUK ZAMMI :
1.7.2013- 31.12.2013  tarihleri arasında;
250 göst. X 0,075949(katsayı)  =   18.99 TL. 

*( Bilindiği üzere; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi gereğince verilmekte olan Çocuk Yardımındaki sayı sınırlaması;  2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28/4 maddesi gereğince 15/1/2010 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
Mevzuat gereği 0-6 yaş (72 ay dahil) grubundaki çocuklar için bu miktar bir kat artırımlı uygulanacaktır.)

AİLE ZAMMI :
1.7.2013- 31.12.2013  tarihleri arasında;
2134 göst.  x  0,075949(katsayı) = 162,08  TL. 

YEMEK, ÇOCUK, AİLE YARDIMLARINDA SSK MUAFİYETİ  (1.7.2013-31.12.2013)
Günlük Yemek Muafiyeti: 2,04 TL - Aylık Aile Muafiyeti: 102,15 TL
Aylık Çocuk Muafiyeti (2 Çocuğa kadar çocuk başı): 20,43 TL

S.S.K. TABAN-TAVAN RAKAMLARI ;
1 Ocak 2013-  30 Haziran 2013  tarihileri arasında;
SSK Tavanı : Aylık  6.360,90  TL , Günlük  212,03 TL
SSK Tabanı : Aylık   978,60 TL ,    Günlük    32,62 TL           

1 Temmuz  2013 -  31 Aralık 2013 tarihileri arasında;
SSK Tavanı : Aylık  6.639,90  TL ,  Günlük  221,33 TL
SSK Tabanı : Aylık   1.021,50 TL ,   Günlük   34,05 TL  olarak belirlenmiştir.

1 OCAK 2013 - 30 HAZİRAN 2013 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK 

ASGARİ ÜCRET
16 yaşından büyükler için;      Aylık  978,60 TL.  Brüt, 773,01 TL. Net ***
16 yaşından küçükler için;      Aylık  839,10 TL.  Brüt, 673,28 TL. Net ***

1 TEMMUZ 2013 - 31 ARALIK  2013 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK
ASGARİ ÜCRET ;

16 yaşından büyükler için;      Aylık  1.021,50  TL. brüt, 803,68 TL. Net ***  
16 yaşından küçükler için;      Aylık    877,50 TL  brüt,  700,73 TL. Net ***
olarak belirlenmiştir.

***Net ele geçen ücrete İşçinin bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate  alınarak;  73,40 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2013 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
(Asgari ücret; 2013 yılı için aylık brüt 978,60 TL olarak alınmıştır)

ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU   AGİ  /aylık tutar
Bekar                               ........................................73,40 TL
Evli, Eşin Geliri Olan  ..............................................73,40 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk..............................84,40 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk...............................95,41 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk..............................102,75 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört  Çocuk...........................110,09 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan.........................................88,07 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk.......................99,08 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki  Çocuk.......................110,09 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk......................117,43 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk....................124,77 TL

2013 YILINDA GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINACAK TARİFE ;

10.700 TL’ye kadar ................................................................................% 15
26.000.- TL’ nin  10.700.- TL’si için, 1.605.- TL,   fazlası..................... % 20
60.000.- TL’ nin  26.000 TL’si için, 4.665.- TL,  ( ücret gelirlerinde 94.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL),  fazlası...................... % 27
60.000.- TL’ den fazlasının 60.000.-TL’ si için, 13.845. TL,(ücret gelirlerinde
94.000 TL'den fazlasının 94.000 TL'si için 23.025 TL), fazlası .  ................................. % 35  

Nisbetinde vergilendirilir.

ÜCRETLİLERDEN KESİLEN DAMGA VERGİSİ ORANI Binde 7,59

2013 YILINDA UYGULANACAK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI;
2013  Yılında uygulanmak üzere;
Birinci derece sakatlar için 800.-TL,
İkinci derece sakatlar için 400.-TL,
Üçüncü derece sakatlar için 190.-TL olarak  tesbit edilmiştir.