• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

2014 Yılı Kıdem Tazminatı, Çocuk, Aile, Asgari Ücret, AGİ, Sigorta Taban-Tavan, Gelir Vergisi Oranları Belirlendi

08.01.2014

(01.06.2012  tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu  Görevlileri Hakem  Kurulu Kararı)  ( Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Md.lüğünün 03.01.2014 tarih ve 27998389.115913 Sayılı genelgesi) ile;

1.1.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında  geçerli olmak üzere, (enflasyon farkından kaynaklı) memur maaşlarına uygulanan aylık katsayı (0,076998),  taban aylığı katsayısı ise (1,205274) olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre; 
1.1.2014 - 31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK ;

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ;

3.438,22 TL

ÇOCUK ZAMMI :
1.1.2014 - 31.12.2014   tarihleri arasında;
250 göst. X  0,076998 (katsayı)  =   19.25 TL. 

*( Bilindiği üzere; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi gereğince verilmekte olan Çocuk Yardımındaki sayı sınırlaması;  2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28/4 maddesi gereğince 15/1/2010 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

Mevzuat gereği 0-6 yaş (72 ay dahil) grubundaki çocuklar için bu miktar bir kat artırımlı uygulanacaktır.)

AİLE ZAMMI :
1.1.2014 - 31.12.2014   tarihleri arasında;
2134 göst.  x   0,076998 (katsayı)        = 164,31 TL. olarak yeniden belirlenmiştir.

YEMEK, ÇOCUK, AİLE YARDIMLARINDA SSK MUAFİYETİ  (1.1.2014-30.06.20143)
Günlük Yemek Muafiyeti: 2,14 TL - Aylık Aile Muafiyeti  : 107,10 TL
Aylık Çocuk Muafiyeti (2 Çocuğa kadar çocuk başı)       : 21,42 TL

YEMEK, ÇOCUK, AİLE YARDIMLARINDA SSK MUAFİYETİ  (1.7.2014-31.12.2014)
Günlük Yemek Muafiyeti: 2,27 TL - Aylık Aile Muafiyeti   : 113,40 TL 
Aylık Çocuk Muafiyeti (2 Çocuğa kadar çocuk başı)        : 22,68 TL

S.S.K. TABAN - TAVAN RAKAMLARI ;
1 Ocak 2014-  30 Haziran 2014  tarihileri arasında;
SSK Tavanı : Aylık  6.961,50  TL ,     Günlük  232,05 TL
SSK Tabanı : Aylık   1.071,00 TL ,    Günlük    35,70 TL           

1 Temmuz  2014 -  31 Aralık 2014 tarihileri arasında;
SSK Tavanı : Aylık  7.371,00  TL ,  Günlük  245,70 TL
SSK Tabanı : Aylık   1.134,00 TL ,   Günlük   37,80 TL  olarak belirlenmiştir.

1 OCAK 2014 - 30 HAZİRAN 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET ; 
16 yaşından büyükler için;      Aylık 1.071,00 TL.  Brüt, 846.- TL. Net ***
16 yaşından küçükler için;      Aylık 1.071,00 TL.  Brüt, 846.- TL. Net ***

1 TEMMUZ 2014 - 31 ARALIK  2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET ;
16 yaşından büyükler için;      Aylık  1.134,50  TL. Brüt,     891,04 TL. Net ***  
16 yaşından küçükler için;      Aylık 1.134,50  TL. Brüt,      891,04 TL . Net ***  
olarak belirlenmiştir.

***Net ele geçen ücrete İşçinin bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak; 80,33 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2014 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
(Asgari ücret; 2014 yılı için aylık brüt 1.071,- TL olarak alınmıştır)

ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU            AGİ  /aylık tutar
Bekar                                  ........................................80,33 TL
Evli, Eşin Geliri Olan  ..............................................80,33 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk..............................92,37 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk...............................104,42 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk..............................112,46 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört  Çocuk...........................120,49 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan...........................................96,39 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk.......................108,44 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki  Çocuk.......................120,49 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk.......................128,52 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk.....................136,55 TL

2014 YILINDA GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE
ESAS ALINACAK TARİFE ;

11.000.- TL’ye kadar ................................................................................% 15
27.000.- TL’ nin  11.000.- TL’si için, 1.650.- TL,   fazlası........................ % 20
60.000.- TL’ nin  27.000 TL’si için, 4.850.- TL,
(ücret gelirlerinde 97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL),fazlası......... % 27
60.000.- TL’ den fazlasının 60.000.-TL’ si için, 13.760. TL,(ücret gelirlerinde
97.000.- TL'den fazlasının 97.000.- TL'si için 23.750.- TL), fazlası ......... % 35  

Nisbetinde vergilendirilir.

ÜCRETLİLERDEN KESİLEN DAMGA VERGİSİ ORANI  Binde 7,59

2014 YILINDA UYGULANACAK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI;
2014  Yılında uygulanmak üzere;
Birinci derece sakatlar için 800.-TL,
İkinci derece sakatlar için 400.-TL,
Üçüncü derece sakatlar için 190.-TL olarak  tesbit edilmiştir.