• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Dünya Bankası Küresel Büyüme Tahminini Düşürdü:

2015'te Ekonominin Yüzde 3 Büyüyeceği Düşünülüyor

"Küresel Ekonomik Beklentiler" raporunu yayımlayan Dünya Bankası, Haziran’da yüzde 3.4 olarak açıkladığı 2015 küresel ekonomi büyüme öngörüsünü yüzde 3’e çekti.

21.01.2015

Dünya Bankası petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel büyüme öngörülerini düşürdü. 2014'ün Haziran ayında 2015 yılı için 3.4’lük bir büyüme öngören Dünya Bankası, 2015 için küresel büyüme tahmini düşürerek yüzde 3'e çekti.

Küresel ekonominin bu yıl yüzde 3, 2016'da yüzde 3,3 ve 2017'de de yüzde 3,2 oranında büyümesinin beklendiği kaydedilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl sonunda yaklaşık yüzde 4,8 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor..

Dünya ekonomisi kırılganlığını koruyor

Raporda, özellikle gelişmekte olan ülkeler için ekonomik büyüme olasılığı, düşük petrol fiyatlarına bağlandı. Raporda büyüme beklentileri, yükselen küresel faiz oranları ve ABD Merkez Bankası’nın büyük ölçekli parasal canlandırma önlemlerini geri çekmeye başlaması ile sermaye akışlarında yaşanabilecek olası volatilite* karşısında kırılganlığını koruduğuna dikkat çekildi. 

Dünya Bankası raporuna göre gelişmekte olan ekonomilerin 2016'da yüzde 5,3, 2017 yılında ise yüzde 5,4 oranında büyüme kaydetmesi bekleniyor

Türkiye ekonomisi düşen petrol fiyatlarına bağımlı

Dünya Bankasının, küresel ekonomilere ilişkin değerlendirmelerinin ve öngörülerinin yer aldığı raporda Türkiye'yle ilgili, "Türkiye'de güçlü ihracat ve kamu harcamalarına rağmen büyüme, ekonomik seçimlerle ilgili belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin etkilediği yatırımcı güveni ve kredi genişlemesini azaltan politik sıkılaştırma sonucunda 2014'te kısmen yavaşladı. Türkiye'de 2015 -2016 yıllarında ise güçlenen tüketim büyümesinin ve düşük petrol fiyatlarının cari açığı azaltmasının ardından ekonominin kademeli olarak hız kazanmasını bekliyoruz" görüşüne yer verildi.

Raporda, Türkiye'nin gelecek yıllarda ekonomik büyümesini kademeli olarak artabileceği fakat yine de ekonomik büyümenin geçmiş yıllardaki tarihsel büyüme ortalamasının altında kalabileceği vurgulandı.

Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Kamer Karakurum Özdemir konu ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Düşen petrol fiyatları sayesinde, Türkiye’nin 2015 yılında dış hesaplarında önemli bir yeniden dengelenme sağlamasını ve cari açığın GSYH’nın yüzde 4,5’i düzeyine, enflasyonun ise yüzde 6,7’ye inmesini öngörüyoruz.”

Raporda ayrıca Kazakistan ve Türkiye gibi yüksek enflasyon ya da sermaye çıkışı riski ile karşı karşıya olan ekonomilerin, ilerleyen süreçte enflasyon hedeflerini tutturabilmek ya da sermaye akışlarını sürdürebilmek için mali sıkılaştırma yoluna gidebileceği kaydedildi.

Özel tüketim ekonomik büyümenin ana sürükleyicisi

Dünya Bankası’nın Ankara’da açıkladığı Türkiye Ekonomik Bilgi Notu'nun beşinci sayısına göre, yılın üçüncü çeyreği için açıklanan zayıf GSYH sonucu, yıl sonu büyüme rakamının yüzde 3’ün biraz üzerinde gerçekleşebileceği düşünülüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon ve cari açık görünümünde iyileşme kaydedebileceği beklenirken, Dünya Bankası’nın Türkiye için 2015 yılına ilişkin büyüme tahmini ise değiştirilmeyerek yüzde 3,5’te tutuldu.

Bununla birlikte, bilgi notunda kurda yeniden ortaya çıkan zayıflığın, Türkiye’nin yatırımcı algısındaki değişikliklere karşı kırılganlaşmasına neden olacağı ve özel tüketimin tekrar ekonomik büyümenin ana sürükleyici etkeni haline geleceği yorumlarını getirdi. Ayrıca siyasi belirsizliklerin ve küresel piyasalardaki volatilitenin yatırımcı algısı üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği öngörülüyor.

*Volatilite: Bir kıymetin fiyatındaki değişkenliğin ifadesidir. Çoğunlukla standart sapma ile ölçülür. Yüksek bir volatilite artan bir belirsizliğin göstergesidir.