• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

2019 YILI ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN TEMEL RAKAMLAR

2019 yılında geçerli olacak iş ve sosyal güvenlik alanına dair veriler belirlendi. Kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı, aile zammı ve asgari ücrete dair güncel rakamlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

09.01.2019

08.01.2019 tarih ve 27998389.010.06.02-87 sayılı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali ve Sosyal Haklar konulu genelgesiyle belirlenen rakamlara göre;

01.01.2019 – 30.06.2019 tarihleri arasında  geçerli olmak üzere, memur maaşlarına uygulanan aylık katsayı (0,130597), taban aylığı katsayısı ise (2,044187) olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre; 

01.01.2019 – 30.06.2019 tarihleri arasında geçerli ;

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ;
( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0,130597 katsayı             =   1.240,672
( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0,130597  X % 215     =   2.667,443
1000 tab.ay.göst. X 2,044187 tab.ay katsayı  X % 100    =   2.044,187
500 kıd.göst. X 0,130597  X % 100                             =        65,299
TOPLAM       =  6.017,60 TL

ÇOCUK ZAMMI :

01.01.2019 – 30.06.2019 tarihleri arasında;
250 göst. X  0,130597  (katsayı)  =   32,65 TL 

*( Bilindiği üzere; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi gereğince verilmekte olan Çocuk Yardımındaki sayı sınırlaması; 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28/4 maddesi gereğince 15/01/2010 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
Mevzuat gereği 0-6 yaş (72 ay dahil) grubundaki çocuklar için bu miktar bir kat artırımlı uygulanacaktır.)

AİLE ZAMMI :

01.01.2019 – 30.06.2019 tarihleri arasında;
2134 göst.  x  0,130597 (katsayı)        = 278,69 TL

olarak yeniden belirlenmiştir.

YEMEK, ÇOCUK, AİLE YARDIMLARINDA SİGORTA MUAFİYETİ (01.01.2019– 31.12.2019)

Günlük Yemek Muafiyeti: 5,12 TL
Aylık Aile Muafiyeti  : 255,84 TL
Aylık Çocuk Muafiyeti (2 Çocuğa kadar çocuk başı)       : 51,17 TL

1 OCAK 2019 - 31 ARALIK  2019 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK SİGORTA TABAN - TAVAN RAKAMLARI ;

Sigorta Tavanı : Aylık 19.188,00 TL,  Günlük 639,60 TL
Sigorta Tabanı : Aylık  2.558,40 TL,   Günlük   85,28 TL         

1 OCAK 2019 - 31 ARALIK  2019 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET ;

Aylık 2.558,40 TL  Brüt,  2.020,90 TL Net ***  
***Net ele geçen ücrete İşçinin bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak; 191,88 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET
2.558,40

SGK PRİMİ% 14
358,18

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1
25,58

GELİR VERGİSİ% 15 (*)
134,32

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
191,88

DAMGA VERGİSİ% 0,759
19,42

KESİNTİLER TOPLAMI
537,50

NET ASGARİ ÜCRET (**)
2.020,90

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET
2.558,40

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***)
396,55

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2
51,17

İŞVERENE TOPLAM MALİYET
3.006,12

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete ( 191,88 ) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir."

2019 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ  HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(Asgari ücret; 2019 yılı için aylık brüt 2.558,40  TL olarak alınmıştır.)

Ücretlinin Medeni Durumu           AGİ  /aylık tutar
Bekar     ..................................................................... 191,88 TL
Evli, Eşin Geliri Olan  ..............................................  191,88 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk.............................. 220,66 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk............................... 249,44 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk.............................. 287,82 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört  Çocuk........................... 307,01 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, Beş  Çocuk/Fazlası................. 326,20 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan......................................... 230,26 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk....................... 259,04 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki  Çocuk....................... 287,82TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk/Fazlası............ 326,20 TL

2019 YILINDA GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE
ESAS ALINACAK TARİFE (GVK TEB.320);

18.000.-TL’ye kadar .............................................................................................................% 15
40.000.-TL’ nin  18.000.- TL’si için, 2.700.- TL,   fazlası...................................................% 20
98.000.- TL’ nin  40.000.-TL’si için, 7.100.- TL,
(Ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası................................% 27
98.000.- TL’ den fazlasının 98.000.-TL’ si için, 22.760.-TL,
(Ücret gelirlerinde 148.000.- TL'den fazlasının 148.000.- TL'si için 36.260.- TL), fazlası....% 35  
nispetinde vergilendirilir.

ÜCRETLİLERDEN KESİLEN DAMGA VERGİSİ ORANI:  BindeS 7,59

2019 YILINDA UYGULANACAK ENGELLİLİKİNDİRİMİ TUTARLARI (GVK Tebliğ 305);

Birinci derece engelliler için 1.200.-TL,
İkinci derece engelliler için 650.-TL,
Üçüncü derece engelliler için 290.-TL olarak  tespit edilmiştir.