• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

21.Dönem IV.Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi

PETROL-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ21.DÖNEM IV. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISISONUÇ BİLDİRGESİ Tüpraş’ in satışına ilişkin sendikamızın Ankara 10. İdare Mahkemesine açmış olduğu dava 02.06.2004 tarihinde sonuçlanmıştır. Buna göre İdari Mahkeme TÜPRAŞ’ in Yüzde 65.67 oranındaki kamu hissesinin blok satışına ilişkin 13 Ocak 2004 tarihli ihale komisyonu kararını iptal ettiğini açıklamıştır.
05.06.2004

PETROL-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ21.DÖNEM IV. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISISONUÇ BİLDİRGESİ Tüpraş’ in satışına ilişkin sendikamızın Ankara 10. İdare Mahkemesine açmış olduğu dava 02.06.2004 tarihinde sonuçlanmıştır. Buna göre İdari Mahkeme TÜPRAŞ’ in Yüzde 65.67 oranındaki kamu hissesinin blok satışına ilişkin 13 Ocak 2004 tarihli ihale komisyonu kararını iptal ettiğini açıklamıştır. Mahkeme Kararında “ Tüpraş ihalesinde kamu yararı ve ülke çıkarı gözetilmedi ” bilgisine yer vermekte ayrıca sendikamızın iddialarının tamamının doğruluğunu tescil etmektedir.Karar üyelerimiz tarafından sevinç ve mutlulukla karşılandığı kadar toplumun değişik kesimleri tarafından da memnuniyetle karşılanmıştır. Başta özelleştirme harekatı olmak üzere işçi sınıfına karşı yoğun saldırıların yaşandığı bu günlerde örgütlü mücadelemiz, hukuku yok sayanlara sosyal devleti yok etmeye çalışanlara ve ülke çıkarlarını göz ardı edenlere, meydanın boş olmadığını göstermiştir. -TÜGSAŞ işyerimizde de özelleştirme nedeniyle işçi kıyımına devam edilmektedir. Temsilciler kurulumuz, özelleştirmelerle mücadele konusunda inanç ve kararlılıkla üzerine düşen görevi yerine getirmeyi sürdürecektir. 4857 sayılı iş yasası kamuoyuna söylendiği gibi çağdaş ve ülkemiz normlarına uygun değildir. Çalışma hayatımıza çok ciddi olumsuzluklar getirmiştir. Yasa yeniden ele alınmalı işçinin sömürülmesine geçit vermeyen bir düzenlemeye gidilmelidir.4773 sayılı iş güvencesi yasası kapsamlı bir güvence değildir. Bu konuda da kamuoyu sürekli yanıltılmaktadır. İş akdi feshinin haksız bir nedenle dayandığı ispat edilse bile işe iadeler gerçekleştirilmemektedir. Burada amaç işçinin kesin olarak işe iadesinin sağlanması olmalıdır. -Örgütlenmenin önündeki her türlü engel kaldırılmalı yetki süreleri hızlandırılmalıdır. İşçilerin ve emekçilerin yaşam koşulları her geçen gün biraz daha kötüleşmektedir. “Ben nasıl örgütleniyorsam sizde aynı şekilde örgütlenin ” diyerek işçi sınıfı ile alay eden Başbakan, ülkemizi her geçen gün biraz daha İMF ve Dünya Bankası politikalarına teslim etmektedir.Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ sadece Tüzel kişilik olarak mevcuttur. İşçi sınıfına eylem kılavuzluğu yapamamakta, sınıf hareketinin önüne yol haritası koyamamaktadır. Sınıf hareketinin her zamankinden daha fazla çıkışa ihtiyacı olduğu herkes tarafından bilinmektedir.Bu nedenle, konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’ in, başta özelleştirmeler olmak üzere AKP Hükümetinin ve Sermayenin tüm saldırılarına karşı işçi sınıfının önünü yol haritası koymasını bekliyor, asli görevine davet ediyoruz. Temsilciler kurulumuz, komşumuz İrak’taki işgalin sona erdirilmesini, ABD ve müttefiklerinin İrak’tan ve bütün orta doğudan çekilmesini istemektedir. Bu savaş sona erdirilmelidir. Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde 28-29 Haziranda İstanbul’da gerçekleştirilecek Nato zirvesine karşı olduğumuzu kalıcı barış için ülkemizde böyle bir toplantıdan vazgeçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Şubemiz kapsamındaki işyerlerimizden TPAO Genel Müdürlüğünde yönetimin sendikamıza., yöneticilerimize ve üyelerimize karşı anti demokratik tutumları devam etmektedir.Üyelerimizin iş akitlerinin feshinden vazgeçilmeli Batman, Adıyaman, Trakya ve Güllük’ te işten çıkarılan üyelerimiz işe geri alınmalıdır. Sismik ve Gravite ekiplerinde çalışan üyelerimizin çalışma süreleri ve ücretleri iyileştirilmelidir.Resen emeklilik uygulamasından vazgeçilmelidir.Sendikamızın demokratik tepkilerine gösterilen antidemokratik uygulamalardan vazgeçilmelidir.Haklı taleplerimiz yerine getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir.Temsilciler kurulumuz, yukarıda belirtilen konular ile işyerlerimiz, Örgütümüz ve işçi sınıfına yönelik bir çok konuyu değerlendirmiş, birlik ve dayanışma içerisinde mücadeleye etkin bir şekilde devam etme kararı almıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Saygılarımızla,