• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

28.Dönem 12. Olağan Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi Yayınlandı

Petrol-İş Sendikası BAŞKANLAR KURULU, 17 HAZİRAN 2019 tarihinde İSTANBUL'da toplanarak ülkemizde yaşanan güncel gelişmeleri ve örgütsel çalışmalarını değerlendirmiştir.

18.06.2019

BAŞKANLAR KURULUMUZ, toplantıda yapılan değerlendirmeleri ve bu doğrultuda almış olduğumuz kararları aşağıdaki şekilde kamuoyuna iletmeyi uygun bulmuştur:

Ülkemizde devam eden kriz koşulları, üretim ve işsizlik rakamlarına yansımakta ve seçim döneminde alınan geçici önlemlere rağmen istatistikler ekonomik daralmanın sürdüğünü göstermektedir. Milli gelirin 2019 yılının ilk üç ayında yıllık bazda %2,6 oranında daraldığı görülmekte ve geçtiğimiz dönemde ekonominin kamu harcamaları ile ayakta tutulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. İşsizlik kriz sürecinde %14 seviyesinin üzerine oturmuştur. Geniş anlamda işsizlik oranı ise %21,2 düzeyindedir ve gerçekte işsizlerin sayısı 7 milyon 356 bine yükselmiştir. Kriz daha belirginleştikçe, sermaye yanlısı uygulamalar ve işgücü maliyetlerini düşürmek üzere bazı düzenlemeler gündeme getirilmektedir. İşçi sınıfı ve sendikalar, ekonomide yanlış politikaların faturasını ödemeyecek ve sermayenin kazançlarının güvence altına alınması için bir kemer sıkma programına onay vermeyecektir. Emekçilerden fedakarlık etmeleri beklenemez, krizin faturasını krize neden olanlar ödemelidir.

31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra Nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanı tarafından bir reform paketi açıklanmış ve bu pakette kıdem tazminatında reform yapılması konusu öne çıkmıştır. Kıdem tazminatının BES sistemi ile entegre edilmesi planlanmaktadır. Bir yandan BES kesintisinin tümüyle zorunlu hale getirilmesi hedeflenmekte, diğer yandan kıdem tazminatının fona devredilmesi düşünülmektedir. Bu düzenlemeyi kabul etmiyor, kıdem tazminatı hakkımızın reform adı altında tasfiye edilmesine karşı çıkıyoruz. Kıdem tazminatı, sendikaların ve işçi sınıfının kırmızı çizgisidir. Bu hakkımızın herhangi bir biçimde tartışma konusu yapılmasını ya da kriz döneminde sermayeye yeni bir kaynak aktarma mekanizması olarak düşünülmesini reddediyoruz. Başkanlar Kurulu olarak, konfederasyonumuzun kıdem tazminatı ile ilgili kararını hatırlatıyoruz. Bu hakkımızın geriye götürülmesi girişimleri, genel grev nedenidir. Sendikamız, kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemede herhangi bir adım atılması halinde, son kalemiz olan kıdem tazminatı hakkını sonuna kadar savunacak ve üretimden gelen gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir.

Ekonomiye kaynak arayışlarının bir sonucu olarak kurulan Türkiye Varlık Fonu’na ülkemizin en değerli kamu kuruluşları devredilmiştir. Aralarında Petrol-İş’in örgütlü olduğu TPAO, BOTAŞ ve Eti Maden’in de bulunduğu bu kuruluşlar, Varlık Fonu’na alınarak büyük bir risk altına sokulmuştur. Son olarak, Mart ayında alınan kararla Fonun borçlanmasına ilişkin bazı kısıtlamalar kaldırılmıştır. Bu durum, kamu kuruluşlarının ipotek altına alınması tehlikesini doğurabilecektir. Petrol ve doğalgaz gibi son derece stratejik bir sektörde faaliyet gösteren TPAO ile BOTAŞ ve dünya bor rezervlerinin %73’ünü elinde bulunduran Eti Maden Varlık Fonu’ndan çıkarılmalıdır.

Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşu olan ve sendikamızın örgütlü olduğu TÜPRAŞ’ta 2019-2020 dönemini kapsayan toplu sözleşme süreci YHK aşamasında bulunmakla birlikte, tarafların iradesi ve çalışma barışını güçlendirecek bir uzlaşma arayışı ile müzakereler devam ettirilmektedir. Grev yasağı bulunan işletmenin sözleşme sürecinde işverenin, 3 yıllık sözleşme süresi, vardiya sisteminin değişmesi ve mazeret izinleri konusundaki ısrarlı talepleri sendikamız ve TÜPRAŞ işçisi tarafından reddedilmektedir. TÜPRAŞ işçisi, kriz döneminde müzakereleri başlayacak diğer işkollarındaki işçi kardeşlerinin de sorumluluğunu omuzlarında hissederek, kazanımlarına sahip çıkma ve bu uğurda sonuna kadar mücadele etme kararlılığındadır. TÜPRAŞ işverenine bir çağrı daha yapıyor, işyerinin geleneklerine uygun biçimde, işçinin kazanımlarının korunduğu ve çalışma barışına hizmet eden bir sözleşmenin tarafların iradesiyle imzalanması gerektiğini vurguluyoruz. Sendikamız, Şubat ayındaki bir önceki Başkanlar Kurulu’ndan bugüne, 31 işyeri/işletmede toplu sözleşme imzalamıştır. Aralarında kamu işyerleri de olmak üzere 11 işyeri/işletmede ise toplu sözleşme sürecimiz devam etmektedir. Sözleşmelerimizde, işverenlerin kriz fırsatçılığına izin vermeden kazanımlarımızı koruyup geliştirmeye dönük bir strateji izliyoruz.

200 bin işçiyi ilgilendiren kamu toplu iş sözleşme süreci devam ederken, yıllardır ülkemiz ekonomisini sırtlayan kamu kuruluşlarının zayıflatılması ve özelleştirilmesi girişimlerinin oluşturacağı risklerin bir kez daha altını çiziyoruz. Sendikamızın örgütlü olduğu kamu işyerlerinden başta TPAO’da olmak üzere yeniden yapılandırma çalışmaları, artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmektedir. Doğu Akdeniz’de emperyalist müdahalelerin arttığı bir dönemde milli petrol şirketimizin küçültülmesi büyük bir yanlıştır, bu yanlıştan derhal dönülmelidir. TPAO ile BOTAŞ’ın entegre hale getirilmesinin enerji politikalarında güçlü bir hamle yapılmasının ön koşulu olduğunu vurguluyoruz.

Petrol-İş Sendikası, ülkemizin dört bir yanında örgütlenme faaliyetlerini sürdürmekte ve emek mücadelesini büyütmek için çalışmaktadır. İstanbul Silivri’de bulunan Kale Kayış işyerinde insanlık dışı çalışma koşulları ve İSİG sorunları nedeniyle sendikalaşan, ancak işverenin emek ve sendika düşmanı tutumu nedeniyle bu koşullarda çalışmama hakkını kullanarak direnişe geçen üyelerimizi selamlıyoruz. Ayrıca, son dönemde Manisa Standard Profil Ege, Recticel ve Solar Patlayıcı işyerlerinin örgütlenmeleri tamamlanarak müzakere sürecine başlanmış, Çankırı Sumitomo’da ise sendikalaşmada sona yaklaşılmıştır. Sendikamız örgütlenme hedefleri doğrultusunda, Petrol-İş’in bayrağını yükseltmek ve emeğin haklarını daha iyi savunabilmek için mücadelesini sürdürecektir.

Sendikamız, sermayenin dünyada topyekun saldırılarına karşı emeğin küresel ölçekte mücadele vermesini ve dayanışma göstermesini önemsemektedir. Bu doğrultuda Petrol-İş, küresel federasyonumuz IndustriALL’un 26-27 Haziran 2019 tarihinde düzenleyeceği Dünya Kimya Konferansı ile 25 Haziran 2019 tarihindeki Küresel İlaç ve BASF Ağı toplantılarına ev sahipliği yapacaktır. Genel Merkezimizde gerçekleştirilecek bu toplantılara, dünyada 140 ülkede 50 milyondan fazla işçiyi temsilen 200’ün üstünde sendika temsilcisi katılacaktır.

69 yıllık tarihe sahip Sendikamızın bu faaliyet Dönemi, Ağustos ayı sonunda düzenleyeceğimiz 28. Genel Kurulumuz ile sona erecektir. Genel Kurul, tabanın iradesinin yansıyacağı ve katılım mekanizmalarının işletileceği bir süreç olarak örgütlenecek, 2019-2023 döneminde sendikamızın izleyeceği sendikal politikalar belirlenecektir. Petrol-İş Sendikası, önceki dönemlerde olduğu gibi bu Genel Kurul sürecinde de demokratik katılımı sağlayacak; emek mücadelesinin daha ileri taşınmasına hizmet edecek bir atmosferde, birlik ve beraberliğimizi güçlendirme hedefiyle bir kongre yapacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI
BAŞKANLAR KURULU ADINA
MERKEZ YÖNETİM KURULU