• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

3M İnovasyon İşyerinde Yeni Üye Eğitimi Yapıldı

Sendikamız İstanbul 1 Nolu Şube’ye bağlı 3M İnovasyon adlı işyerinde 19 Şubat Pazar günü Yeni Üye Eğitimi yapıldı.

19.02.2023

Sabah 09.30’da başlayan etkinlik saat 10.30-13.30 arasında Türk Metal Sendikası’nın Çerkezköy Şube Salonunda yapılan eğitimle devam etti. Eğitim, Şube Başkanı Ahmet Baranlı’nın üyeleri selamlamasının ardından Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda ile Şube Başkan Yardımcıları Ergün Artuç ile Erkan Zorlu’yu ve Eğitim Uzmanı Erhan Kaplan’ı tanıtması ile başladı.

Niyazi Recepkethüda konuşmasında, Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu olarak ziyaret ettikleri ve yeni döndükleri deprem bölgesi izlenimlerini detaylı olarak paylaştı. Bölgedeki üyelerimizin yaşadığı zorlukları, sendikamızın dayanışma ile neler başarabildiğini, acıların paylaşıldıkça azaldığını söyledi. Recepkethüda konuşmasının devamınnda Petrol-İş’i, sendikamızın örgütlenme ile eğitim faaliyetlerini anlatarak toplu sözleşme ve örgütlenme süreçlerine dair gelen soruları cevapladı.

Daha sonra sendikamız Eğitim Uzmanı Erhan Kaplan tarafından iki oturum halinde eğitim yapıldı. Eğitimde, en yakıcı sorun olarak deprem ana gündemi oluşturdu. Bu çerçevede sosyal devlet ihtiyacı, konut sorunu, sendikaların önemi, öncelikle işyerinde başlayarak sendikada ve ülkede birlik olmanın, işçilerin dayanışmasının ezilenler için ne denli elzem olduğu örneklerle anlatıldı.
Eğitim üyelerimizin sendikalarını tanımalarını sağlayıp birlikte hareket etmelerinin önemini vurgulamış oldu. Üyelerimiz memnuniyetle ayrıldıkları eğitimden sonra şubelerinden benzer etkinliklerin arttırmasını talep ettiler.