• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

SODA İŞÇİSİ MÜCADELE ETTİ, KAZANDI...

48 gün süren grev anlaşmayla sonuçlandı...

Mersin şubemizin örgütlü olduğu, Şişecam Kimyasallar Grubu'na bağlı Soda San. A.Ş., Soda Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası ve Soda San. A.Ş. Tuz İşletmesi işyerlerinde sendikamızın 530 üyesiyle, 18 Mayıs'ta başlattığı grev 48'inci gününde anlaşmayla sonuçlandı.

05.07.2012

Mersin şubemizin örgütlü olduğu, Şişecam Kimyasallar Grubu'na bağlı Soda San. A.Ş., Soda Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası ve Soda San. A.Ş. Tuz İşletmesi işyerlerinde sendikamızın 530 üyesiyle, 18 Mayıs'ta başlattığı grev 48'inci gününde anlaşmayla sonuçlandı.  

Grevin 48. gününde varılan anlaşmaya göre 1.1. 2012-31.12.2013 yürürlük tarihli TİS ile Petrol-İş üyesi Soda Kromsan, Soda San. ve Tuz İşletmesi işçilerinin ücretlerine ilk yıl, aylık, seyyanen 213  Lira ücret zammı yapıldı. İkinci yıl ise ücretlere, enflasyon oranına 1 puan eklenerek zam yapılacak. Vardiya zammı ise saat başına 72 Kuruş oldu. Üçlü paket olarak adlandırılan sosyal haklar da 2 bin 775 liraya yükseltildi.  Her üç işletmede de  seyyanen yapılan zam oranı, dönem enflasyonu olan yüzde 10.45'in altında kalan yüksek ücretlilere yüzde 10.45 olarak uygulanacaktır.

Soda San. Soda Kromsan ve Tuz İşletmesi işyerlerinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bu yıl, 17 Ocak'ta başlamış ancak 5 ay ve 8 oturum süren görüşmelerde anlaşmaya varılamamıştı. 5 aylık sürede bir çok uzlaşmazlık konusu çözülmüş ancak ücret zammı, gece ve vardiya çalışma primi, üçlü paket diye tanımlanan sosyal yardımlar ve ilk giriş ücretlerinde anlaşma sağlanamamıştı.

48 gün süren Soda, Kromsan ve Tuz İşletmesi grevimize sendikalar, siyasi partiler, meslek odaları, demokratik kitle kuruluşları, milletvekilleri, belediye başkanları, müzik grupları, kadın ve gençlik örgütleri, işçiler, emekçiler, öğrenciler, hemen hemen her kesimden emek dostları büyük bir destek verdi. Petrol-İş üyesi Soda, Kromsan ve Tuz İşletmesi işçilerini, bizleri bu haklı mücadelemizde yanlız bırakmadılar, mücadele azmimizi kamçıladılar. Grevin başarıyla sona ermesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sağlanan anlaşmanın başta üyelerimiz Soda, Kromsan ve Tuz İşletmesi işçileri olmak üzere örgütümüze, sendikal harekete hayırlı olmasını diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU