• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Türkiye Gazeteciler Sendikası:

'AA yönetimi işyeri barışını yok etti'

Anadolu Ajansı çalışanları üzerinde son dönemlerde yoğunlaşan baskı, tehdit, taciz içeren uygulamalarla ilgili Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın açıklamasını yayımlıyoruz.

22.08.2011

Anadolu Ajansı (AA) çalışanları üzerinde son dönemlerde iyice yoğunlaşan baskı, tehdit, taciz, çalışma saatlerinin değiştirilmesi, haftalık izinlerin bire indirilmesi, emekliliğe zorlama, görevden alma, istek dışı atamalar, gereksiz yere sözlü ve yazılı savunma alınması ve uyarı cezaları verilmesi gibi uygulamalar çalışanların geleceğe yönelik endişe ve kaygılarını artırdı, işyeri barışını yok etti.

Bu yıl 30 Haziran itibarıyla Anadolu Ajansı’ndan 15 kişi emekli olmuşken, son bir hafta içerisinde 70 dolayında çalışan kendi iradeleri dışında emekliliğe zorlandı. Kuruma yıllarca verdikleri hizmetler ayaklar altına alınan çalışanlardan, emeklilik dilekçelerini verdikten sonra derhal kalan yıllık izinlerini kullanmaları ya da idari izinli sayılarak işyerlerini terk etmeleri istendi. Anadolu Ajansı yöneticileri, servislerinden ya da evlerinden çağırdıkları çalışanlarla tek tek görüşerek, emekliliğe zorlamakla kalmadılar, haber sistemine giriş şifrelerini de iptal ederek, henüz işyerleriyle ilişikleri dahi kesilmeden bu kişileri yok saydılar.

Anadolu Ajansı’nın, “siyasi iradenin tercihiyle” göreve başladığı ifade edilen yeni yönetimi, bütün bunlarla da yetinmedi; emekliliğine henüz hak kazanmamış 52 çalışanın görev yerlerini değiştirdi.

AA’nın yeni yönetimi, işyerinde tasfiyeden başka bir anlam ifade etmeyen bu kötü niyetli tasarruflarını hayata geçirirken, ortaya çıkan boşluğu, geride kalan personeli -herhangi bir fazla mesai ücreti ödemeden- daha çok çalıştırmakla doldurmaya kalkıştı.

Tüm personelin işin gereğine göre çalışma saatlerini vardiya sistemi çerçevesinde düzenlediğini ve AA çalışanlarının haberin akışına göre her türlü özveriyle görevini sürdürdüğünü görmezden gelen AA yönetimi, tüm personelin işe geliş saatlerinin sabah 08.00’e çekilmesini, ayrıca haftalık izinlerin bir güne indirilmesini istedi. Böyle bir düzenleme talebinin işyerinde tam bir kargaşa ortamı yarattığı açıktır.

Öte yandan Toplu İş Sözleşmesi’ne ve yasalara aykırı olarak, taşıt servisi ile stajyer gazetecilerin “taşeron” şirketlere devredileceğine dair niyetlerin bulunduğu duyumları da alınmaktadır.

AA yönetimi, bir yandan yıllarını kurumun hizmetine vermiş kişileri mağdur ederken, diğer yandan geride kalan çalışanların tüm sendikal haklarını ortadan kaldırarak mağduriyetlerin daha da artmasına yol açmak istemektedir.

Sendikamız Yönetim Kurulu, 16 Ağustos Salı günü, Anadolu Ajansı’nın yeni Genel Müdürü ile yaptığı görüşmede, tüm bu sorunları dile getirerek, çalışanlar arasında ortaya çıkan kaygıların sona erdirilmesi talebini iletti.

Ancak geçen süre içerisinde AA yönetimi, çalışanlara yönelik baskılarını, kanuna ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı uygulamalarını daha da artırdı.

Bu süre içerisinde Genel Müdür dışındaki AA yöneticileri ile temasını sürdüren ve sıkıntıları aktaran Sendikamızın, durumun giderek ağırlaşması üzerine, AA Genel Müdürü ile tekrar görüşme talebi ise “Konuşulacak bir şey kalmadı” ifadesiyle reddedildi.

Anadolu Ajansı işyerlerinde çalışan Üyelerimizin yasal ve sendikal haklarının ihlal edilmesiyle ilgili olarak gerekli yasal girişimlerin başlatılması artık kaçınılmazdır.

Ayrıca bu ağır hak ihlalleri karşısında, Sendikamız ile diyalog kapılarını kapatan AA yönetiminin haksız uygulamalarını kamuoyunun gündemine getirmek amacıyla 24 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00’de AA Genel Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapılacaktır.

Tüm kardeş sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, meslek kuruluşlarını ve tüm emekçileri dayanışmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla.