• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ABD'de imalat sektöründe güvencesiz çalışma ücretleri aşağı çekiyor

ABD'de sendikaların desteklediği Ulusal İstihdam Hukuku Projesi (NELP) çerçevesinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, imalat işçilerinin ücretleri geçen yıl aynı işler için aldıkları ücretlerden önemli ölçüde daha düşük.

03.12.2014

Genelde imalat işçilerinin gerçek ücretleri 2003'ten 2013'e kadar yüzde 4,4 düştü. Bu, bir bütün olarak işçilerin ücretlerindeki düşüşten yaklaşık üç katı daha hızlı bir düşüş demek ve ABD'de imalat sektöründeki işlerin iyi işler olduğu yolundaki yaygın inançla çelişiyor.

İmalatta istihdam artmaya başladı. 2000'den 2010'a kadar altı milyondan fazla istihdam kaybının ardından, 2010'dan beri 700.000'den fazla iş alanı yaratıldı. Ama bu, ABD sendikalarının hedeflediği insana yakışır ücret içeren güvenceli istihdam değil. NELP araştırmasına göre, ücretlerin düşmesinin en önemli nedenlerinden biri, geçici işçi kullanımındaki artıştır. 2014'ün ilk yarısında, oto parçası imalatındaki her yedi işçiden biri geçici istihdam acentaları tarafından sağlandı ve 2003 ila 2013 arasındaki dönemde bu işçilerin ortalama saat ücretleri 18,35 dolardan 15,83 dolara düştü. Geçici işçiler saatte 7,50 dolar ancak kazanabiliyorlar, üstelik sağlık hizmetlerinden ve diğer sosyal haklardan yararlanamıyorlar. Bu durum doğrudan istihdam edilen işçilerin ücretlerini de son derece olumsuz bir şekilde etkiliyor.

Araştırmaya göre, ‘İmalat sektörü son yıllarda büyürken, ücretler düşüyor, işler giderek geçicileşiyor ve vaat edilen sosyal haklar henüz gerçekleşmiş değil”.

Rapor, ülke dışına taşınmış işletmelerin ülkeye geri dönüşündeki artışın imalat sektöründeki istihdam artışına katkıda bulunduğunu vurguluyor. ABD'deki işgücü maliyeti ile tedarik zincirinde yer alan diğer ülkelerdeki işgücü maliyetleri arasındaki fark azaldıkça, General Electric, Lenovo, Ford, GM ve Caterpillar gibi şirketler işletmeleri tekrar ABD'ye kaydırıyor. Raporda, istihdamdaki artış olumlu bir gelişme olmakla birlikte, istihdamın kalitesinin gerilediğini belirtiyor. Otomotiv sektöründe yaratılan istihdam, kaybolan istihdamdan kalite yönünden daha kötü.

Araştırma şu sonuca varıyor: “Bugün imalat sektöründe ve özellikle bir otomotiv fabrikasında iş arayan işçiler giderek şu gerçeği fark ediyorlar: Yeni işçi alınacak işler, düşük ücret ödeyen ve sınırlı sosyal haklar sağlayan istihdam acentalarının tekelinde ve sürekli işçi statüsünde çalışabilme olanakları sınırlı.”

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika