• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Açlık sınırı 925 lira

Mayıs ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 925 TL, yoksulluk sınırı 3 bin 14 TL olarak hesaplandı.

25.05.2012

Türk-İş, Mayıs 2012 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nı yayınladı. Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortala koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 925,36 TL olarak belirlendi.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt),ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçları için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 3 bin 14,19 TL oldu.

Mutfak enflasyonu aylık yüzde 1.52 oranında gerilerken, bir önceki yıla göre değişim oranı yüzde 7.72 olarak hesaplandı. Böylece endeks nedeniyle beklenen fiyat gerilemesi eğilimi Mayıs ayında gerçekleşmeye başladı.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN GÜNLÜK HARCAMASI 100 TL

Araştırmada Türkiye'de halen geçerli olan günlük net asgari ücretin 23 TL, fakat zorunlu ihtiyaçlar için dört kişilik ailenin yapması gereken günlük harcamanın 100 TL olduğuna dikkat çekildi. Toplumun ücretli çalışan kesimi için önceliğin enflasyon kadar ücret artışı olmadığına vurgu yapılan Araştırmada, insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlayacak gelirin elde edilmesi olduğu vurgulandı. Araştırmada, "Türkiye'de sağlanan ekonomik büyümeden pay alamayan, refah artışını günlük yaşantısında görmek bir yana hayat pahalılığının yakıcı etkisini gün be gün yaşayan çalışan kesimin haklı tepkisi dikkate alınmalıdır" denildi.

Kaynak: www.emekdunyasi.net