• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Adana Şubemizde SASA’daki İşkolu Kararına İlişkin Basın Açıklaması

4 Temmuz Perşembe günü Adana Şubemizde SASA’daki işkolu tespitine ilişkin basın açıklaması yapıldı. Türk-İş Bölge Temsilcisi Edip Gülnar ve Türk-İş’e bağlı sendikaların temsilcilerinin de yer aldığı açıklamaya, basın mensuplarının katılımı da yoğun oldu.

05.07.2024

Adana Şube Başkanımız Bülent Kılıççıoğlu’nun yaptığı açıklamada Adana’nın bir işçi kenti olmasına rağmen işverenlerin büyük bölümünün kısa vadeli hesaplarla sendikalaşmaya karşı oldukları, sendika düşmanı politikalara sarıldıkları belirtildi.

Sendikamız Petrol-İş’in uzun yıllar örgütlü olduğu SASA Polyester A.Ş. işyerinde, özellikle Erdemoğlu Holding tarafından satın alındığı 2015 yılından itibaren sistematik bir sendikasızlaştırma operasyonu yürütüldüğünü ancak Petrol-İş üyelerinin direnciyle karşılaşıldığını belirten Kılıççıoğlu, nihayetinde SASA’nın 2022 yılında tamamen sendikasızlaştırıldığını söyledi.

Gelinen noktada sendika düşmanlığında yeni bir aşamaya geçildiğini ve işverenin olası örgütlenme hamlelerine karşın SASA’nın işkolunu 5 Nolu “Dokuma, Hazır Giyim ve Deri” yani tekstil işkoluna aldığını belirten Kılıççıoğlu, işverenin işkolu tespit başvurusu ve takiben Bakanlık tarafından verilen hatalı işkolu tespit kararını, SASA Polyester’de sendikasızlaştırma saldırılarının bir devamı olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Petrol-İş Sendikası’nın söz konusu karara karşı gerekli hukuki girişimde bulunduğunu ve tespit kararına iptal başvurusu yaptığını belirten Kılıççıoğlu, “47 yıl boyunca işkolumuzda işyerlerinin bulunduğu yargı ve Bakanlık kararlarıyla defalarca teyit edilen SASA Polyester A.Ş.’de kirli oyunlara izin vermeyeceğiz.” dedi.

Basın açıklaması Petrol-İş’in SASA’daki onurlu geçmişine sahip çıkarak burada er ya da geç yeniden örgütleneceği vurgusuyla sona erdi.