• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Adana'da işten çıkarmaları ve zamları protesto eylemi

Adana'da işten çıkarmaları ve zamları protesto eylemi yapıldı.

15.11.2008

Ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarılmaları ve zamları protesto etmek amacıyla Türk-İş tarafından düzenlenen ve diğer sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla gerçekleşen basın açıklaması ve oturma eylemi 15 Kasım 2008 tarihinde Adana İnönü Parkı'nda yapıldı. Bu basın açıklaması ve oturma eylemine Petrol-İş Adana Şubesi üyelerimizle birlikte katılarak destek verdi.