• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Advansa Sasa işyerinde grev ilanı

Sendikamızın Adana şubesinde örgütlü Advansa Sasa işyerinde 15’inci dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 11.05.2006 tarihinde bu işyerine grev ilanı asıldı. Advansa Sasa’da 15. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 01 Ocak 2006 tarihinde başlamıştı.O günden bu yana geçen dört aylık süre içerisinde işverenle üç defa bir araya gelinmesine rağmen, işverenin anlaşılmaz tutumu yüzünden bir anlaşma sağlanamadı.

11.05.2006

Sendikamızın Adana şubesinde örgütlü Advansa Sasa işyerinde 15’inci dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 11.05.2006 tarihinde bu işyerine grev ilanı asıldı. Advansa Sasa’da 15. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 01 Ocak 2006 tarihinde başlamıştı.O günden bu yana geçen dört aylık süre içerisinde işverenle üç defa bir araya gelinmesine rağmen, işverenin anlaşılmaz tutumu yüzünden bir anlaşma sağlanamadı. Kamuoyunun da bildiği gibi sözleşme dönemi demek, çalışanların çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yeni kazanımlar elde etme dönemi demektir. Çalışanlar bu duygular ve beklentiler içerisinde iken maalesef işveren, üyelerimize ücretlerde (sıfır) zammı reva görürken, bununla da yetinmemiş, “20 maddelik karşı teklif sunarak birçok kazanılmış haklarımızın da elimizden alınmasını teklif etmiştir. Advansa Sasa işvereni çalışma şartlarını daha da zorlaştırarak, âdeta kölelik denilecek bir çalışma sistemini bizlerden talep etmektedir.Advansa Sasa işvereni, biz çalışanlar ve Petrol-İş’ten, kazanılmış haklarımızı geri vermemizi talep ediyor. İşverenin sunduğu, esnek çalışma sistemini de içeren bu teklifleri kabul etmemiz mümkün değildir ve kabul etmeyeceğiz de. Sözleşme taslağımız 69 maddeden oluşurken şu ana kadar yapılan görüşmelerde 33 madde üzerinde anlaşmaya varılmış, 36’sında ise uyuşmazlık devam etmektedir. Tüm yasal süreler kullanılmış, tüm iyiniyetli çabalar gösterilmiş ancak TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştır. Bunun üzerine Sendikamız 11.05.2006 tarihinde bu işyerine grev ilanını asmış bulunmaktadır.Sendikamızın amacı, bu işyerinde grevsiz bir şekilde sözleşmenin yapılmasıdır. Talebimiz ise kazanılmış haklarımızın korunması, düşük ücretlilere iyileştirme yapılarak, ücret zammının alınmasıdır. Aynı işletmede, aynı şartlarda çalışan müteahhit elemanı olarak gösterilen çalışanların da kadroya alınarak sözleşmeden faydalandırılmasını talep ediyoruz. Biz çalışanların bunca iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen taleplerimiz yerine gelmediği takdirde yasal hakkımız olan grev uygulamasını yapmaktan çekinmeyeceğiz. Bunun sorumlusu da anlaşılmaz tutum ve davranışlar içerisinde olan işveren olacaktır.