• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Jyrki Raina/IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreteri

Ağlarla ve küresel çerçeve sözleşmelerle güç kazanmak

Otomotiv sektöründeki sendikal ağlar ve hazır giyim devi Inditex ile olan küresel çerçeve sözleşme milyonlarca işçinin sendikal haklarını savunmaya yardımcı oluyor.

02.06.2014

P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "DejaVu Sans",sans-serif; font-size: 10pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Micro Hei"; font-size: 10pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }

IndustriALL Küresel Sendika'nın Eylem Planı, işçileri dayanışma ve [küresel şirket kampanyaları dahil] ortak eylem amacıyla birleştirerek sendikal güç kazanmamızı öngörüyor. Plan küresel şirketlerle daha fazla küresel çerçeve sözleşme yapılması ve Dünya İşletme Konseyleri'nin işverenlerce tanınması çağrısını içeriyor.

Otomotiv sektöründeki sendikalar bu stratejinin ön saflarında olmuştur. [IndustriALL Küresel Sendika'nın dergisi] Global Worker'ın bu sayısında, ilk sendikal ağların 1960'ların sonlarında kurulduğu otomotiv sektöründeki gelişmeleri öne çıkarıyoruz. (Bkz. Petrol-İş web sayfasının Görüş ve Söyleşi bölümünde Tom Grinter'in makalesi-çn)

Bugün bir dizi Alman, Fransız, ABD ve Japon çokuluslusunda küresel sendikal ağlar tıkır tıkır işliyor. Volkswagen'de, GM'de, Ford'da, Peugeot Citroen'de, Renault'da, Daimler'de, BMW'da, Volvo'da ve Bosch'ta, yönetim, sendikal ağı ya da Dünya İşletme Konseyi'ni tanıyor ve düzenli toplantıların giderlerini karşılıyor.

Birleşik Oto İşçileri Sendikası'nın (UAW) başkanı ve IndustriALL otomotiv seksiyonunun eşbaşkanı Bob King'in vurguladığı üzere, sendikalar yeni ve yaratıcı yöntemlerle dayanışma oluşturuyor. IndustriALL'un Japonya, Brezilya, Güney Afrika'dan ve birçok başka ülkeden üyeleri, Birleşik Oto İşçileri Sendikası'nın Mississippi Nissan'da yürüttüğü örgütlenme kampanyasını destekledi.

IndustriALL başkanı Berthold Huber, küresel çerçeve sözleşmelerin tedarik zincirlerinde işçilerin haklarını güvenceye almadaki rolünü vurguluyor. Sendikal hak ihlallerine özellikle tedarikçi ve taşeron şirketlerde sık rastlanıyor.

Inditex ile olan küresel çerçeve sözleşmemizin bu kadar çığır açıcı olmasının nedeni budur. İspanyol hazır giyim devinin kendisi nerdeyse hiçbir şey üretmiyor, ama ona bağlı tedarikçi firmalar Çin'de, Bangladeş'te, Brezilya'da ve birçok başka ülkede bir milyon işçi istihdam ediyor. Sözleşme bütün bu tedarikçi firmaları kapsıyor.

Bu çokuluslu şirketteki küresel çerçeve sözleşme kâğıtta kalmamış, hayata geçirilmiştir. Türkiye ve Kamboçya'da işten atılmış yüzlerce işçinin işe iadesini sağladık. IndustriALL, Inditex'le birlikte, Türkiye'deki bir pilot projede sendika temsilcileri ile şirket yöneticilerini eğitimden geçirdi. Şimdi eğitimi, bu amaçla istihdam edilen koordinatörlerin desteğiyle, Bangladeş, Kamboçya, Hindistan ve Çin'e yayacağız.

IndustriALL, ağlarla ve küresel çerçeve sözleşmelerle, örgütlenme ve büyümenin koşullarını yaratmak, işçilerin ücretlerini ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yardımcı olmak üzere sendikal güç kazanmak istiyor. Örgütlenme özgürlüğünü sağlamak bu nedenle gerekli.

Sendikalar, faaliyet gösterebildiği her yerde, hem insana yakışır gelir hem de sosyal koruma açısından insanların yararına fark yaratıyor. IndustriALL üyesi sendikalar, Endonezya'da asgari ücretin sürekli artırılması, genel sağlık hizmetleri ve emekliliğin sağlanması için, Kamboçya'da geçinmeye yetecek ücret için ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde temel haklar için mücadele veriyor.

Çok sayıda şirket ve hükümet işçilerin hakkaniyet ve sosyal adalet taleplerine aktif olarak karşı çıkıyor. Bu nedenledir ki mücadele hep olacak.

Kaynak: Global Workers/ Dış İlişkiler Servisi