• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Örgütlenme haktır, engellenemez!

AKKİM'E SENDİKA GİRECEK

Merkez Yönetim Kurulumuz Akkim işyerinde işten çıkarmalara ilişkin bir basın açıklaması yayımladı.

01.08.2017

İstanbul Arnavutköy'de kurulu bulunan Akkim Yapı Kimyasalları A.Ş.'de yüzlerce kimya işçisi, sendikalı olma iradesi ve kararlılığını göstererek Petrol-İş'te örgütlenmeye karar vermiştir. Bu doğrultuda Akkim işçisi, yasal ve Anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olmuştur.

Petrol-İş Trakya Şubesi tarafından yürütülen örgütlenme çalışmasından ve Akkim işçisinin bu iradesinden rahatsızlık duyan işveren, işçi düşmanı yüzünü göstermiş ve sendikalaşmada 20 öncü işçi arkadaşımızı işten çıkarmıştır.

Akkim işvereni, baskı ve tehditlerle işçilerin örgütlenme iradesine ipotek koymaya ve işten çıkarmalarla sendikalaşma sürecini engellemeye çalışmaktadır.

Sadece sendikaya üye oldukları için 20 arkadaşımızın haftabaşında işten çıkarılmasını şiddetle kınıyor, işvereni işçi ve sendika düşmanı tutumundan vazgeçmeye çağırıyoruz!

İşçilerin sendikaya üye olma hakkı, hem Anayasa hem de yasalar çerçevesinde güvenceye alınmış en temel haklardan birisidir. Akkim işvereni, bu hakkı engellemeye çalışarak yasaları ihlal etmekte ve Anayasayı açıkça çiğnemektedir.

Yerel kamuoyuna ve basına yansıdığı üzere Akkim işvereni, yasalara ve Anayasaya aykırı davranmayı alışkanlık haline getirmiştir. Çocuklarının geleceğine, alınterine ve memleketine sahip çıkarak çalışan ve bu doğrultuda hakkını arayan işçilere dönük düşmanca tutumun başka bir açıklaması yoktur.

Aynı süreçte işverenin bu tutumuna tepki göstermek isteyen işçiler ve sendika, güvenlik güçleri tarafından çeşitli biçimlerde engellenmeye çalışılmıştır. Bu durum, OHAL döneminde emek mücadelesinin ve demokratik hakların askıya alınmış olmasına yeni bir örnek teşkil etmektedir.

Petrol-İş 67 yıllık tarihinde daima, demokratik hakların sonuna kadar takipçisi olmuş, mücadelesinde yasaların ve Anayasa'nın çizdiği çerçevede hareket etmiştir. Mücadelemiz Akkim işyerinde de bu zeminde sürdürülecek, üyelerimizin üzerinde kurulan baskı ve tehditlere asla prim verilmeyecektir.

Akkim işvereninden de, Anayasal haklara ve yasalara aynı saygıyı göstermesini bekliyoruz.

Akkim işvereni ve yönetimi, işçi ve sendika düşmanı bu tutumundan vazgeçmeli ve hukukun gerektirdiği şekilde davranarak işçinin örgütlenme iradesini tanımalıdır.

İşveren, işçinin sendikaya üyeliğini engellemek için başvurduğu baskılara ve işten çıkarmalara derhal son vermelidir. İşten çıkarılan arkadaşlarımız yeniden işbaşı yaptırılmalıdır.

Petrol-İş üyesi Akkim işçisi, haklarını sonuna kadar savunacak ve sendikal örgütlülüğüne sahip çıkacaktır.

Baskılar bizi yıldıramaz!

Haklıyız kazanacağız!

Yaşasın örgütlenme mücadelemiz!

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu