• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

SGBP Basın Açıklaması... SGBP Basın Açıklaması...

AKP sendikalarımızdan elini çek, Hava-İş’e müdahaleden vazgeç!

Toplumsal yaşamın her alanını kontrol altına almak isteyen AKP iktidarı, spor federasyonlarından, meslek örgütlerine, yöre derneklerinden sendikalara kadar bütün örgütlere müdahale ediyor.

02.12.2013

Toplumsal yaşamın her alanını kontrol altına almak isteyen AKP iktidarı, spor federasyonlarından, meslek örgütlerine, yöre derneklerinden sendikalara kadar bütün örgütlere müdahale ediyor. AKP politikalarını benimsemeyen, uygulamalarına itiraz eden bütün örgütleri sindirmek, etkisizleştirmek ve kontrol altına almak istiyor. AKP iktidarının sendikal alanda hedef haline getirdiği örgütlerden biri de Hava-İş Sendikası’dır.

Hava-İş, THY yönetiminin, daha çok kazanmak, daha fazla kâr elde etmek uğruna çalışanın, yolcunun güvenliğini tehlikeye atan işletme politikalarına karşı çıktığı, uçuş güvenliğini ve çalışanların haklarını savunduğu için işverenin ve onun arkasındaki iktidarın hedefi haline geldi.  AKP iktidarı, Hava-İş’i sindirmek için önce havayolu çalışanlarının Anayasa’dan ve uluslararası sözleşmelerden doğan grev hakkını ortadan kaldırdı. Grev hakkını gasp etti. Buna karşı çıkan, barışçıl ve demokratik tepkisini ortaya koyan THY çalışanı 305 kişiyi de THY Yönetimi işten attı. 

Grev yasağı çok sürmedi, ulusal ve uluslararası baskılara daha fazla direnemeyen AKP hükümeti,  6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nu çıkarırken  çalışanların grev hakkını iade etmek zorunda kaldı. Çalışanların grev hakkının teslim edilmesi grev yasağı getirilerek yapılan yanlışlığın en açık göstergesi olmasına rağmen THY yönetimi ve onun arkasındaki iktidar atılan işçilerin geri alınması yönünde parmağını bile kıpırdatmadı. Çünkü, çalışanın işini, ekmeğini elinden alarak sendikal örgütlülüğü zayıflatmanın hesabını yapmışlardı.

İktidarın ve iktidarın desteği ile hareket eden THY yönetiminin emek düşmanı tutum ve uygulamaları karşısında THY çalışanları atılan işçilerin geri alınması, ücret artışı ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 15 Mayıs 2013 günü greve başladı. İktidar ve onun kontrolü altındaki THY yönetimi bu kez de  grev hakkını ortadan kaldırmak için greve açık bir biçimde müdahalede bulundu. Hak, hukuk tanımaz bir biçimde grev kırıcılığına soyundu. Grev kırıcılığına ilişkin yargı kanalıyla yapılmış tespitlere rağmen grev kırıcılığında ısrar etti. Halen aynı tutumunu sürdürüyor. 

THY  yönetimi şimdi de, emek düşmanı politikalarına çalışanların sendikal iradelerine müdahaleyi de ekleyerek Hava-İş Sendikası'nın sendikal anlayışını ve yönetimini değiştirmek ve Hava-İş’in iktidarın vesayeti altında kendilerinin istediği kişilerce yönetilmesini sağlamak için seçimlere müdahale ediyor.

İktidarın ve THY’nin güç ve imkânlarını kullanarak Hava-İş Sendikası'nın içine müdahale edenlere sesleniyoruz; suç işliyorsunuz. Sendikayı kimin yöneteceğine, işveren ya da hükümet değil sadece ve sadece o sendikanın üyeleri karar verebilir. Çalışanların sendika yönetimlerinin belirlenmesinde özgür iradeleriyle karar verebilmeleri sendika özgürlüğünün bir parçasıdır. İşçilerin tercihine müdahale ederek bu özgürlüğü ortadan kaldırıyorsunuz. Sizi bir kez daha ve kamuoyu önünde açık bir biçimde uyarıyoruz: elinizi Hava-İş’ten çekin. Çalışanların tercihlerine karışmaktan, iradesine müdahale etmekten vazgeçin.

Bizler  SGBP’yi oluşturan sendikalar olarak Hava-İş Sendikası ile özgür ve demokratik bir Türkiye için, otoriter ve baskıcı rejime karşı demokrasi ve özgürlük talebiyle omuz omuza mücadele ettik. İşçi hak ve özgürlüklerini ortadan kaldıran, budayan iktidarlar karşısında eylemler, direnişler, mitingler, grevler örgütledik. Demokratik ve mücadeleci bir sendikal anlayışı geliştirmek amacıyla, Türk-İş’in demokratik bir yapıya kavuşması ve işçi hak ve özgürlük mücadelesinde etkin bir rol üstlenebilmesi için  birlikte mücadele ettik. İnanç, güç ve irade birliği yaptık.

Bu nedenle dün olduğu gibi bugün de, Hava-İş Sendikası, onun Genel Başkanı Atilay Ayçin ve yönetim kurulu ile birlikteyiz. Hava-İş’in işveren ve siyasal iktidar karşısında çalışanların haklarını koruma mücadelesini  önemsiyor ve destekliyoruz.

Mustafa Öztaşkın
Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı ve SGBP Dönem Sözcüsü