• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

AKP'yi protesto açıklaması hapis cezası aldı

Petrol-İş Trakya Şube Başkanımız Turgut Düşova ve diğer sendikacılara birer yıl altışar ay hapis cezası verildi.

15.07.2010

İşçi ve kamu çalışanları konfederasyonları, Türk-İş, DİSK, Hak-İş, KESK, Kamu-Sen ve Memur-Sen, AKP Hükümeti'nin Tekel işçilerine dayattığı, güvencesiz çalışma statüsü ve bir kölelik düzeni olan 4-C'yi protesto etmek için ülke genelinde eylem kararı almışlar, bu karar da 4 Şubat 2010 tarihinde Türkiye genelinde uygulanmıştı.

Bu doğrultuda yapılması kararlaştırılan eylemlerden biri de AKP il ve ilçe binaları önünde kitlesel basın açıklamalarının yapılmasıydı.

Sendikamız Trakya Şubesi'nin de aralarında yer aldığı işçi ve kamu çalışanları konfederasyonlarına üye sendikaların şubeleri ve emekçiler konfederasyonların aldığı karar doğrultusunda, 4 Şubat 2010 günü AKP Lüleburgaz İlçe binası önünde yaptıkları basın açıklamasıyla, AKP Hükümeti'nin Tekel işçilerine dayattığı, güvencesiz çalışma statüsü ve bir kölelik düzeni olan 4-C'yi protesto etmişlerdi.

Tekel işçilerine destek amacıyla 4 Şubat'ta AKP Lüleburgaz ilçe binası önünde basın açıklaması yapan Trakya Şube Başkanımız Turgut Düşova, Tüm-Belsen Kırklareli Şube Başkanı Enver Turan, ÖDP Kırklareli İl Başkanı Raif Arda, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet etmekten dolayı, Lüleburgaz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 13 Temmuz 2010 tarihinde yapılan duruşmada 1'er yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırıldılar. Mahkeme, hapis cezasını 1'er yıl 3'er aya düşürürken cezayı da erteledi.

Ancak Mahkeme hapis cezası alanlar hakkında 5 yıl süreyle denetim uygulamasına karar verdi. Yani bu denetim uygulamasıyla ceza alan sendikacılar ve siyasi parti yöneticisi 5 yıl süreyle rehin alındı. Zira “aynı suç” 5 yıl içerisinde tekrarlanırsa hüküm açıklanarak uygulamasına geçilecek. Lüleburgaz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği bu ceza, toplanan delillere, amaca ve yasalara aykırıdır.

4 Şubat'taki kitlesel basın açıklamasında Şube Başkanımız Turgut Düşova'nın ve diğer sendikacıların suç kastı yoktur. Toplantı 6 konfederasyonun aldığı karar gereği, güvenlik kuvvetlerinin bilgisi ve gözetimi altında gerçekleşmiştir. Mahkeme'nin bu kararı, AKP Hükümetinin uygulamalarına karşı işçilerin, memurların, tüm çalışanların muhalefetini sindirmeyi, susturmayı, bu kesimlere göz dağı vermeyi amaçlayan bir karardır. Mahkeme'nin, AKP iktidarını protesto hakkını kullanan sendikacılara, siyasi parti yöneticilerine verdiği hapis cezası kararını protesto ediyoruz. Karara en kısa sürede itiraz edecek, demokratik hak ve özgürlüklerimizi sonuna kadar kullanmayı sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU