• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Aktif Üye Eğitimlerinin Bahar 2014 dönemi başarıyla son buldu

Petrol-İş, en yaygın ve en çok eğitim yapan sendikalar arasında yıllardır birinciliği açık ara ile sürdürüyor. Sendikamız üyelerine her düzeyde eğitimler yapılıyor.

30.06.2014

Petrol-İş, en yaygın ve en çok eğitim yapan sendikalar arasında yıllardır birinciliği açık ara ile sürdürüyor. Sendikamız üyelerine her düzeyde eğitimler yapılıyor. İşe yeni başlayan üyelerimiz de, bir kurul üyeliğine seçilen arkadaşımız da en kısa sürede ihtiyacı olan bilgileri başlangıç aşamasında da olsa alabiliyor.

Bu bağlamda çok uzun yıllardır yapmaya devam ettiğimiz Aktif Üye Eğitimleri'nin 3. Kademesi, Haziran ayında davet ettiğimiz iki grupla birlikte sona erdi. Bu eğitimlere katılabilen arkadaşlarımızla hazırlık dönemi olan Ocak'tan itibaren hesap edecek olursak, yaklaşık olarak 6 ay boyunca iletişim içinde olduğumuzu söylemek mümkün. Eğitim Servisimiz, tüm bu aylar boyunca Aktif Üye Eğitimlerine katılan arkadaşlarımıza nasıl bir eğitim programı sunulacağına, Servis dışından kimlerin davet edileceğine, dönemin ihtiyaçlarına, sendika/siyaset ilişkisine, hazırlanacak pankartların ve verilecek ödevlerin niteliğine, biçimine varıncaya dek yoğun bir tartışma süreci içinde olmaktadır.

Sonraki aşamayı ise, gelen tüm üyelerin farklılıklarını, bilgi ve bilinç düzeylerini, beklentilerini, Petrol-İş'in ihtiyaçlarını gözeterek yapılan eğitim oluşturmaktadır.

2014 Bahar Dönemi Aktif Üye Eğitimlerinin birinci aşaması için katılımcılar Şubat ayının sonlarında gelmişlerdi. Sertifika almaya hak kazanan son aşama katılımcıları ise Haziran başı iki grup halinde eğitime katıldılar. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da katılımcı sayısı son kademeye yaklaştıkça düştü.

İlk kademe 4 grup halinde yapıldı. Birinci kademeye sadece belirli özellikleri belirterek kontenjan dahilinde davet ettiğimiz toplam 143 kişi katıldı. Üçüncü kademe iki grup halinde yapıldı ve toplam 93 kişi katıldı. Katılımcı ve mezun sayısına baktığımızda, bu yıl da ortalama başarıyla tutturulabilmiş oldu.

Her 3 kademeye katılan ve verilen dersleri dikkatle takip eden bir üyemiz, bu sertifika programı sonunda temel sendikacılık bilgilerine sahip olacak şekilde eğitilmektedir. Grup çalışması yapılan konuların neler olduğuna bakmak bile küçük de olsa bir fikir verecektir:

Aktif bir üye nasıl olmalıdır, müteahhit ve taşeron işçiler nasıl üye yapılabilir, bir miting tertiplemek için nelere dikkat etmek gereklidir, farklı sendikalarla ve demokratik kitle örgütleriyle nasıl bir ilişki kurulmalıdır ve son olarak siyasi partilerden işçi sınıfı olarak neler talep edilmeli ve bu taleplerin ne şekilde takipçisi olunmalıdır gibi sorular etrafında çok ayrıntılı grup çalışmaları yapıldı. İkinci kademede ise işin içine bir parça yarışma ruhu da katılan konularda tartışmalar yapıldı. Bu konular etrafında oluşturulan bilgiye ulaşma süreci, katılımcıların tecrübesinde büyük bir sıçrama sağlamaktadır.

Daha sonraki süreçlerde kadının toplumdaki yerininin ve kadın işçilerin durumunun tartışılması,  farklı ülke deneyimlerinin aktarılması, değişik mücadele biçimleri için tarihten somut ve canlı örneklerin verilmesi, sendikalarla tüm siyasi kurumların ilişkisinin değerlendirilmesi bu donanıma küçük küçük eklemeler yapmaktadır.

Üye ve sendika ilişkisi, şube ile ilişkiler, sendikanın çeşitli kurulları ve çalışma şekilleri, sendikal kadro olmanın anlamı, sendikal mücadele tarihi, kısmi iktisat bilgileri, bilgiye ulaşma yol ve yöntemleri ile sorgulama bilinci ve çözüm üretme teknikleri aktarıldı.

Sertifikaya hak kazanıldı

Bu eğitimlerde üyelerimizin çeşitli beceriler elde etmesi hedeflenmişti:

Grup çalışması yapan üyeler birlikte bir konu hakkında derinlemesine çalışmayı, birlikte tartışmayı, uzlaşma kültürünü, ortaklaşmayı ve işbölümü yaparak ortak bir metni kaleme almayı öğrendiler. Her üyenin mutlaka kısa veya uzun bir sunum yapma mecburiyetinden dolayı, tüm katılımcılar kürsü deneyimi edinmiş oldular. Şu anda, sertifika alan arkadaşlarımızın tümü de herhangi bir konuda kendini ifade etmeyi ve bunu kısa zaman içinde gerçekleştirmeyi başaracak bir tecrübeye sahip vaziyetteler.

Farklı eğitim metodları denenirken, klasik eğitimlerin vazgeçilmezliğinin de farkındayız. Geleneksel hoca/öğrenci metodu ile aktarılan ve yoğun bir tartışma, soru/cevap kısımları da içeren derslerde ise ihtiyaç duyulan pek çok sendikal konu aktarıldı.

Ancak, ne yapılırsa yapılsın ve ne kadar uzun bir eğitim verilirse verilsin, neticede tüm bilgileri edinmek mümkün değildir. Bunun bilincinde olan Eğitim Servisi, bu eğitimlerde, üyelerin en kısa zamanda en yoğun bilgilere sahip olmasının yanı sıra, üyelerimizin bundan sonraki süreçlerde kendi kişisel gelişimlerini tamamlamaları için gereken temel altyapıyı da vermeye gayret etti.

Uzun vadeli bir süreç olan eğitimlerin asıl sonuçlarının ileride alınacağı da unutulmamalıdır.

Petrol-İş tüm eğitimlerini kendi bünyesinde yer alan eğitimciler aracılığıyla yürütmeyi tercih eden sendikalardandır. Ancak, konuları renklendirmek açısından kimi zaman dışarıdan da destek alınmaktadır.

Misafir olarak katkı sunan dostlarımızdan birisi çok uzun yıllardır ortak eğitim yaptığımız Kıbrıs Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu DEV-İŞ genel başkanı Mehmet Seyis'ti. Mehmet Başkan, Kıbrıs yasalarını, Kıbrıslı işçilerin mücadelelerini ayrıntılı olarak aktararak üyelerimizin farklı bir  sendikal yapı ile tanışmalarını sağladı. Üyelerimiz böylelikle Kıbrıslı işçilerin artılarını eksilerini görebildiler.

Diğer dostumuz ise Kristal-İş sendikası uzmanı Zafer Aydın'dı. Zafer hoca da yazdığı Kavel ve Derby direnişleri kitabından yola çıkarak geçmiş sendikal mücadele tarihlerini anlattı. 1980 sonra mahkum kaldığımız bu sendikal yasaların eskiden böyle olmadığını birebir kanıtlarıyla paylaştı.

Her iki misafirimizin bizlere zenginlik kattığına inanıyoruz. Üyelerden edindiğimiz izlenim de bu yönde.

Aktif Üye Eğitiminin son kademesinde üyelerimiz Merkez Yönetim Kurulu ile de birlikte oldular. İki günlük programın bir yarım günü MYK ile karşılıklı soru cevaplara ayrıldı.

Her iki grup etkinliği de sertifikaların teslim edilmesiyle sona erdi.

Aktif Üye Eğitimleri'nin elemeli bir yöntem içerdiğini daha önce belirtmiştik. Ancak ödev yapıldığı takdirde bir üst aşamaya geçmek mümkün. İkinci ve üçüncü kademeye gelmek için yapılan ve elemeden geçen ödevler yayınlandı. Her iki ödev kitapçığı da hem PDF dosyası olarak sendikamız web sitesinde yayınlandı, hem de sınırlı sayıda basılarak şubelere gönderildi.

 

Aşağıda sertifika alan üyelerimizin şube, işyeri ve isimleri ile eğitimlerde çekilmiş çeşitli fotoğrafları bulabilirsiniz.

 
ADI SOYADI İŞYERİ ŞUBESİ
MENDERES LÖK BOTAŞ ADANA
HALİL ARI BOTAŞ ADANA
TEMEL KUZİ BİL ADANA
FATİH EKER TOROS TARIM ADANA
ASİYE UÇAR ARTENİUS ADANA
DUYGU DEMİR SASA ADANA
RAZİYE ÇETİN SASA ADANA
OSMAN KARACA İSKENDERUN GÜBRE ADANA
NAZMİ ŞEN TÜPRAŞ ALİAĞA
ÇAĞLAYAN ATA PETKİM ALİAĞA
SERKAN ALTAY PETKİM ALİAĞA
SERKAN BİTİR PETKİM ALİAĞA
HAKAN ÖZLÜ PETKİM ALİAĞA
MAHMUT KAYA PETKİM ALİAĞA
FATİH DÜNDAR STAR RAFİNERİ ALİAĞA
TUNCAY ALTINAY STAR RAFİNERİ ALİAĞA
OSMAN ÜNAL PETKİM ALİAĞA
AHMET KÖSE PETKİM ALİAĞA
İ. CEYHUN TOPÇU PETKİM ALİAĞA
MEHMET ERKEŞLİ PETKİM ALİAĞA
MEHMET ERZİNCANLI PETKİM ALİAĞA
MUSTAFA ÜNSARI PETKİM ALİAĞA
NECMETTİN AÇIŞ PETKİM ALİAĞA
REŞAT ÖZKAN PETKİM ALİAĞA
MUSTAFA KEMAL CANBOLAT TPAO ANKARA
ERTUĞRUL KAMA TPAO ANKARA
ERTAN KARTAL TPAO ANKARA
AHMET KAPLAN MKE BARUTSAN ANKARA
İBRAHİM SOLMAZ BOTAŞ ANKARA
MESUT YILMAZ BOTAŞ ANKARA
MUSTAFA ASLAN MKE BARUTSAN ANKARA
HALİL GÜVEN BOĞUK ETİ MADEN BANDIRMA
BERKAY MERT ŞEN ETİ MADEN BANDIRMA
ABDULLAH ÇALTI ETİ MADEN BANDIRMA
MEHMET AYDIN ETİ MADEN BANDIRMA
RAFET SARI ETİ MADEN BANDIRMA
SELÇUK ENGİN ETİ MADEN BANDIRMA
TALİP GANBAŞ ETİ MADEN BANDIRMA
VELİ SAĞKOL ETİ MADEN BANDIRMA
MEHMET REŞİT AKDEMİR TPAO BATMAN
ÖZCAN KARAKAŞ TPAO BATMAN
MUSA ERPOLAT TPAO BATMAN
HAŞİM POLAT TPAO BATMAN
ABDURRAHMAN ALTUN TPAO BATMAN
FİLİZ BALCI TPAO BATMAN
LOKMAN DİNLER TPAO BATMAN
MELEK BAYTAR TPAO BATMAN
METİN ZEMİN TPAO BATMAN
MAHMUT AK STANDARD PROFİL DÜZCE
GÜRHAN SAYEBAN STANDARD PROFİL DÜZCE
UĞUR YILDIZ STANDARD PROFİL DÜZCE
EREN PARLAK STANDARD PROFİL DÜZCE
LEVENT ÜNVER STANDARD PROFİL DÜZCE
MUSTAFA EMEL STANDARD PROFİL DÜZCE
MUSTAFA KÖKSÖKEN STANDARD PROFİL DÜZCE
BERİA PEHLİVAN PLASCAM GEBZE
ÖNDER İNAN GEKOÇ ENPLAST GEBZE
OKTAY DEMİRCİ SÜPERLAS GEBZE
GÖKHAN ALTINTAŞ EGE KİMYA GEBZE
MEHMET TAŞ BASF TÜRK GEBZE
TUFAN KOÇ CAMBRO ÖZAY GEBZE
TUNA AYDOĞAN NOVARTİS İST 1 NOLU
KADİR KOÇAK POLİMER İST 1 NOLU
ÇETİN ÇORUM BAYER İST 1 NOLU
HASAN TEKBIYIK BAYER İST 1 NOLU
OKTAY OĞLAKÇI BAYER İST 1 NOLU
RAMAZAN AKSU BAYER İST 1 NOLU
ENGİN BEDİR MUTLU AKÜ İST 2 NOLU
KORKMAZ BEKTAŞ MUTLU AKÜ İST 2 NOLU
OĞUZ TOPÇU MUTLU AKÜ İST 2 NOLU
AHMET OK PETLAS KIRIKKALE
MEHMET DOĞAN PETLAS KIRIKKALE
TUGAY ZORLU PETLAS KIRIKKALE
MUSTAFA IŞIK TÜPRAŞ KIRIKKALE
SERKAN GÜRSES TÜPRAŞ KIRIKKALE
ALPER GÜLEÇ TÜPRAŞ KIRIKKALE
BEKİR ŞAHİN PETLAS KIRIKKALE
DAVUT UÇAN PETLAS KIRIKKALE
ERSAN ATASOY PETLAS KIRIKKALE
FATİH IRMAK PETLAS KIRIKKALE
MUSTAFA DEMİREL TÜPRAŞ KIRIKKALE
SAMİ BİÇER PETLAS KIRIKKALE
SELAMİ ÖZCAN TÜPRAŞ KIRIKKALE
İBRAHİM COCİ ATAŞ MERSİN
FERİDUN MİL SODA SAN MERSİN
EVREN ADANALI KROMSAN MERSİN
SEDAT OĞUL SODA SAN MERSİN
SÜLEYMAN SALTIK SODA SAN MERSİN
SONER ÇİFT JOTUN BOYA TRAKYA
SERTAÇ ŞİRİN ZENTİVA TRAKYA
ERGİN ARSLANPAY ZENTİVA TRAKYA
GÖKHAN KALAYCI JOUTUN BOYA TRAKYA
UMUT TOPALOĞLU ELBA BANT TRAKYA

 

Kaynak: Eğitim Servisi