• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

AkzoNobel Latin Amerika Sendika Ağı Ortak Talepleri Belirliyor

23.12.2015

Hollanda merkezli kimyasal madde ve boya şirketi AkzoNobel'deki sendika ağı 30 Kasım-1 Aralık günlerinde São Paulo'da (Brezilya) iki gün süreli bir çalışma toplantısı düzenledi.

AkzoNobel sendika ağı, şirket sendika ağı alanında önde gelen bir örnek oluşturuyor. Sendikal ağ düzenli olarak bir dergi yayımlıyor ve katılımcılar ağ toplantıları arasındaki dönemlerde elektronik olarak haberleşiyor.
IndustriALL Küresel Sendika'nın yanı sıra, Brezilya, Uruguay, Kolombiya, Arjantin ve Meksika'dan sendikaların katıldığı toplantının evsahipliğini IndustriALL üyesi FEQUIMFAR yaptı. Sendikalar şirketteki gelişmeler ve sorunlar konusunda ağı bilgilendirdi. IndustriALL ise şirket işletmelerinin ve sektörün küresel durumu hakkında genel bir sunum yaptı.

Toplantı gündemi çerçevesinde, São Paulo civarındaki Mauá kentinde bir fabrika ziyaret edildi ve AkzoNobel yönetimiyle ortak bir toplantı yapıldı. Toplantıda özellikle şirketin Kolombiya'daki işletmelerinde devam eden sistemli sendikal baskı ile Brezilya ve Arjantin'deki işyeri sorunları üzerinde duruldu.

Görüşmelerde şirket tarafını temsil eden AkzoNobel’in Brezilya ülke direktörü Francisco Varia şöyle dedi:
“Sendika tarafıyla karşılıklı oturup bilgi alışverişi yapmak son derece memnuniyet verici bir şey. Sendika düşman değildir.”

IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Bu ağ standart belirleme konusunda öncü. Katılımcılar şirketin Latin Amerika kıtasındaki işletmeleri konusunda ayrıntılı bilgi ve deneyim kazandılar. Ağın koordinasyon ve örgütlenme düzeyinin gelişkinliğini şirketin gösterdiği saygıdan anlamak mümkün. IndustriALL bu ağı her zaman destekleyecek.”

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika