• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Aliağa Şube Temsilciler Kurulu toplandı

29.02.2012

Aliağa şubemiz 24.02.2012 tarihinde, Merkez yöneticilerimizden Genel Mali Sekreterimiz İbrahim Doğangül'ün de katıldığı Temsilciler Kurulunu topladı. Toplantıda hem siyasi iktidarın Sendikalar Yasası’nda yapmak istedikleri değişiklikler hem de Türk-İş Genel Kurulu’nda Genel Merkezimizin ve Aliağa şubemizin tutumu değerlendirildi. Temsilciler Kurulu'nun yayımladığı sonuç bildirgesi ise şöyle:

“Sendikalar Yasası'nda yapılmak istenen değişiklikler ve % 3 iş kolu barajı ile birçok sendika ve konfederasyonun sıkıntıya düşeceği bilinmektedir. Örgütlenmenin önünde engellerin kaldırılmasına  yönelik yasal zorunluluklar getirilmesini hiç düşünmeyen siyasi iktidar, sermaye çevrelerinin örgütsüz, güvencesiz, sigortası bile yatırılmayan, gelecek kaygısı taşıyan işçilerin daha çok yarına umutsuz bakmasına neden olmaktadır.

Her gün yüzlerce işçinin işten atıldığı, örgütlenmeye çalışmanın bedelinin ağır ödetildiği bir dönemde bir araya gelmeyi becerebilen işçilerin önüne de baraj sorunu çıkarılarak var olan örgütlülüğün dağıtılmaya çalışılmasını anlamak mümkün değildir. Bu düzenlemeler yapılırken bir “İşçi Konfederasyonu” olduğunu unutup siyasi iktidarlarla dirsek temasında bulunmak ve onay verir durumda gözükmek sıkıntıları bir kat daha artırmaktadır.

Mücadele etmek zorundayız!
Ülkemizde işçi sınıfı mücadelesinin en üst konumunda bulunan Konfederasyonumuzun içler acısı durumu mücadeleyi bir kat daha anlamlı, anlamlı olduğu kadar zorunlu kılmıştır. İşçiler ya birleşerek sıkıntıyı ortadan kaldıracak ya da ilkel döneme döndürmek isteyen anlayışlara teslim olacaktır. İşçi sınıfına başka seçenek bırakılmamıştır. Konfederasyon farkı gözetmeksizin, yapay ayrılıklara takılmadan ve birleşerek mücadelenin büyütüleceğine inanıyoruz.

Bölgemizde ise uzun süredir sınıf mücadelesini ortaklaştırmak için bir araya gelen Sendikalar Birliği ile her zamankinden daha fazla dayanışmayı sürdürüyoruz. TÜMTİS UPS direnişiyle başlayan, Deri-İş Savranoğlu, Tekgıda-İş Billur Tuz, Teksif Hugoboss işyerlerindeki sendikalaşma mücadelesinde İzmir Sendikalar Birliği olarak mücadelenin başarıya ulaşmasına çalışıyoruz.

Dayanışma gecesiyle ilgili yapılan çalışmaya verilen destek için de ayrıca üyelerimize teşekkür ederiz. Biz biliyoruz ki; emeğiyle geçinen sınıf kardeşlerimizin başarısı, dayanışmanın büyütülmesiyle mümkündür. Oradaki başarı tüm işçilerin başarısıdır.

İş yerlerimizde ise yaşanan sıkıntıların çözümüne ilişkin çabamız ve taşeron sıkıntısının çözümüne ilişkin faaliyetimiz devam etmektedir. Taşeron sıkıntısının çözümüne ilişkin faaliyetimiz sendikamızın asli görevidir. Bu sıkıntının çözümü olmadan sendikal faaliyetin geleceğinin sıkıntılı olacağının inancıyla çaba içerisindeyiz.

Yeni yapılanmaların yarattığı sancı ile birlikte, işimizi tehdit ettiğini düşündüğümüz taşeronlaşma sıkıntıyı büyütüyor. Sorunun çözülmesi ile ilgili yetkililerle yapılan görüşmeler sürüyor. Böylesi sancılı dönemde işimizi eksiksiz yaparken, bilmediğimiz işlere müdahaleden kaçınmamız gerekir. Yaşanabilecek aksiliğin sorumluluğunun ağır olacağı bilinciyle davranılacağını düşünerek çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Petrol-İş Aliağa Şube Yönetim Kurulu adına
İsmail Doğan
Başkan”

Kaynak: Aliağa Şubesi