• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

"Anadolu'da Kardeş Bir Köy Okulu"

10.12.2004

“ANADOLUDA KARDEŞ BİR KÖY OKULU”

10.12.2004

10 Aralık 2004 Cuma günü saat 18.00’da Örgütlenme Eğitimden mezun olan üyelerimiz bu yılın son toplantısını Şubemizde yapmışlardır.

Toplantıda üyelerimiz Sendikamıza karşı son günlerde özellikle yazılı basında yer alan saldırıların nedenlerini ve zamanlamasını değerlendirmiş basının bu tavrını kınadıklarını ifade etmişlerdir.

Ayrıca üyelerimiz, Şubemize bağlı işyerlerinde “ANADOLUDA KARDEŞ BİR KÖY OKULU” adıyla bir kitap kampanyası başlatma kararı almışlardır. Edebi değeri olan hikaye, roman, şiir, deneme v.b.kitaplar, işyerlerimizde eğitimden mezun olmuş üyelerimiz aracılığıyla toplanacak Şubemizde bakım ve onarımları yapılacaktır. Yine bu üyelerimizin seçtiği bir köy okuluna bu kitaplar hediye edilecek, burada “PETROL-İŞ SENDİKASI KÜTÜPHANESİ” oluşturulmaya çalışılacaktır.

Petrol-İş Sendikası

Ankara Şubesi