• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ANKARA ŞUBEMİZ 1 MAYIS’TA SIHHİYE MEYDANINDAYDI

Basın Servisi
03.05.2013

1 Mayıs İşçi sınıfının Uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde sabah erken saatlerde Şube binası önünde   müzik eşliğinde halaylarla başlayan kutlama; Ankara Şube Başkanımız Şuayip GÜL’ün  konuşması ile işyerlerimizdeki Temsilcilerimiz, Üyelerimiz ve Yöneticilerimiz taleplerini sloganlarla dile getirdiler.

Yeni örgütlendiğimiz Konya PAKPEN’deki işçi kardeşlerimiz 1 Mayıs’da alanlarda büyük bir coşku ve yoğun katılımla yer aldı. Örgütlü mücadelenin zaferini kazanmanın verdiği coşkuyla artık 1 Mayıs’lar bizler için daha anlamlı Petrol-İş çatısı altında olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Şube Başkanımız Şuayip GÜL'ün yaptığı konuşma metni aşağıda yer almaktadır

Ankara ve Konya’nın dört bir yanında emeğin bayramını kutlamak için bir araya gelen değerli üyelerimiz Hepiniz Hoş Geldiniz…

Bugün 1 Mayıs!

Bugün işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü.

Bugün dünya işçi sınıfının sömürüye başkaldırı günüdür.

Bugün aynı dili konuşmasak da aynı amaç için yürüyoruz bütün dünyada.

Yürüyoruz nasırlı ellerimizle, yürüyoruz çıplak ayaklarımızla.

Bayraklarımızla, şarkılarımızla, türkülerimizle, yürüyoruz bütün dünyada.

Emperyalizme karşı, sömürüye karşı, zulme karşı, savaşa karşı yürüyoruz.

Sömürenden, zulmedenden, savaş tacirlerinden hesap sormak için yürüyoruz.

Barış için, dayanışma için, dostluk için yürüyoruz.

Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, ve düşünce farkı gözetmeksizin yürüyoruz.

İstanbul’da, Ankara’da, Diyarbakır’da, İzmir’de. Adana’da, Samsun’da

Kuralsız, güvencesiz, örgütsüz, esnek ve ucuz işgücü politikalarına karşı yürüyoruz.

Barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten, sosyal adaletten yana BAŞKA BİR DÜNYA kurmak için yürüyoruz.

Değerli Arkadaşlar ne istiyoruz biz?

İnsana saygılı, emeğe saygılı, kimlik, kültür, inanç ve düşüncelere saygılı, vatandaşlık tanımının yeniden yapıldığı, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve sosyal bir Anayasa istiyoruz. Kısacası emeğin anayasasını istiyoruz.

Emekten yana bir ekonomi, emekten yana siyaset, emekten yana sosyal politika istiyoruz.

Başta sendikalar, toplu iş sözleşmesi ve grev yasası olmak üzere bütün yasaların uluslararası sözleşmeler de dikkate alınarak bu anlayış doğrultusunda yapılmasını istiyoruz.

İşsizliğin önlenmesini, yoksulluğun sona erdirilmesini istiyoruz.

Gelir dağılımı adaletsizliğinin giderilmesini, adil bir vergi sistemi kurulmasını istiyoruz.

Kurallı, güvenceli bir iş, örgütlü çalışma yaşamı istiyoruz. Taşeronlaşmaya son verilmesini, kayıt dışılığın önüne geçilmesini istiyoruz.

Örgütlenme ve hak aramanın önündeki bütün engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

İşçilere, kamu emekçilerinin tamamına, gençlere, emeklilere, işsizlere, öğrencilere, köylülere, örgütlenmek isteyen her kesime sendikalaşma hakkının verilmesini istiyoruz.

Özgür toplu iş sözleşmesi, yasaksız grev hakkı istiyoruz.

Özelleştirmelerin durdurulmasını, özelleştirilen kuruluşların yeniden kamuya döndürülmesini, kamu yatırımlarının yeniden başlatılmasını istiyoruz.

Sosyal devletin yeniden inşasını istiyoruz.

Herkesin sosyal güvenlik kapsamına alınmasını, emeklilik yaşının düşürülmesini, emekli maşlarının insanca yaşanabilecek düzeye çıkarılmasını, asgari ücretin yükseltilmesini istiyoruz.

Herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti verilmesini, katkı paylarının kaldırılmasını istiyoruz.

Eğitim sisteminin değiştirilmesini, üniversite sınavlarının ve harçlarının kaldırılmasını istiyoruz.

Cinsel ayrımcılığın önlenmesini, kadınlara uygulanan şiddet ve baskının son bulmasını, kadınlarımızın özgürleşmesini istiyoruz.

Bu nedenle:

İşçiye emekçiye değer vermeyen, işsizliği ve yoksulluğu kadermiş gibi gösteren, Kazanılmış haklarımıza sürekli el uzatan,  Ülkemizi küresel sermayenin ucuz emek mekanlarından biri haline getirenlerden hesap sormaya çağırıyor, Hepinizin 1 Mayıs’ını kutluyor, sevgiler sunuyorum…

 

Kaynak: Ankara Şubesi