• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TPAO'dan VAZGEÇİLEMEZ

Ankara Şubemiz TPAO Genel Müdürlüğü Önünde Basın Açıklaması Yaptı

Ankara Şubemiz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının özelleştirilmesini öngören Türk Petrol Yasa Tasarısının meclis genel kuruluna gönderilmesine karşı  9 Mayıs 2013 tarihinde, TPAO Genel Müdürlüğü işyeri önünde üyelerimize yönelik bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül " Bu tasarı ile ülke yabancı petrol şirketlerinin arka bahçesi olacak" dedi.  Şube 6 Mayıs'ta başlattığı imza kampanyasını 10 Mayıs Cuma Gününe kadar sürdürecek.

09.05.2013

Ankara Şube Başkanımız Şuayip Gül'ün Açıklamasının özeti aşağıda yer alıyor:

Hükümet tarafından değiştirilen 6326 sayılı mevcut Petrol Kanunu:

Türk Petrol Kanunu Tasarısı olarak Meclis Genel Kurul’a gönderildi.

Önümüzdeki günlerde görüşülmesi beklenen tasarıya TMMOB’a bağlı Petrol Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası,  Türkiye Petrol Jeologları Derneği ve Petrol-iş olarak Enerji komisyonunda endişelerimizi dile getirdik. Türk petrol kanunu Tasarının mevcut haliyle yasalaşması Durumu’nda, ülke ne kaybediyor.

1 - Kamu Kurumu olan, TPAO’nun özelleştirilmesinin önü açılacak
2 - Petrol Ruhsatı almada teknik yeterlilik ortadan kalkacak
3 - Orman ve milli parklarda dahi petrol aranacak
4 - Petrol Şirketlerin ödediği vergi oranı yüzde 55’ten yüzde 40’a indirilecek
5 - Petrol Sektöründe Özel tekel oluşturulacak
6 - Petrol Sektöründe iş deneyimi azalacak
7 –Petrol Sektöründe Yerli Personel Çalıştırma Şartı Ortadan Kalkacak
8 - Ülke Çok Uluslu petrol Şirketlerin Arka Bahçesi Olacak

Tasarının yasallaşması halinde çevre felaketine ve iş kazalarının artmasına neden olacaktır:  Bu nedenle:

Petrol-iş Sendikası Ankara Şubesi olarak bu Yasadan taleplerimizi siz değerli üyelerimizle paylaşmak istiyoruz:

1-  Petrol aramaları için daha fazla kuyu açılmalı
2-  Ülke Çıkarlarının korunması
3-  Petrolün aranması TPAO’ya bırakılsın
4-  Üretim, taşıma, rafinaj ve dağıtımını TPAO yapsın
5-  Ormanlık alanda milli parklarda petrol araması yapılmasın
6-  İstihdamda çoğunluk yerli işçide olsun
7-  Petrol Sektöründe Ücret ve denetim koşulları iyileştirirsin

Bu nedenle yerli ve yabancı sermayenin menfaatleri için ulusal çıkarlara aykırı şekilde hazırlanan tasarının geri çekilmesini  istiyoruz.

Kaynak: Ankara Şubesi