• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ankara Şubemizden 1 Mayıs Açıklaması

30.04.2020

Ankara Şube Başkanımız 1 Mayıs dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

EMEK, BARIŞ,ÖZGÜRLÜK, ADALET EŞİTLİK, DEMOKRASİ, DAYANIŞMA
İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR GELECEK İÇİN
 

1 Mayıs'ta Alanlarda Olmasak da,
 
İnsanca bir yaşam için taleplerimizi Dünya'da ve Ülkemizde  Covid-19 salgın hastalığına karşı alınan önlemlerden dolayı sosyal medya ve basında sesimizi ve mücadelemizi sürdüreceğiz.
 
Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19  adı verilen hastalığa yol açan Corona virüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor.
Covid-19 Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de yüksek düzeyde iş gücünü etkileyeceğine ve büyük izler bırakacağını görebiliyoruz.Ne yazık ki bu süre sadece kısa  vade için değil orta ve uzun vadede de etkisini sürdürecektir.
 
Dünyada ve ülkemizde ister ekonomik ister sosyal ister siyasal ister yaşamakta olduğumuz sağlıkla ilgili kriz olsun krizden en fazla etkilenen kesim istisnasız emekçi kitlelerdir.Emekçilerin daha az zarar görmesi için emekçileri temsil eden sendikaların ve örgütlerin emekçilerin haklarını korumak üzere çalışmalar ve değerlendirmeler yapması gerekmektedir.
 
Covid-19 bağışıklık sisteminin güçlü olup olmamasına bağlı olarak etkisini artırıyor. Zenginler kendilerini bir şekilde virüste korumanın yolunu bulurken emekçi ve yoksul kitleler her zamanki gibi tehlikeyle yüz yüze kalan kesim oldu ve olmaya devam ediyor.Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçiler çalışmalarına ve üretime devam etmektedirler.
Emek ve sermaye çelişkisi varlığını acımasız bir şekilde hissettirmektedir.
 
EMEK EN YÜCE DEĞERDİR,

Talebimiz çok açık
İnsanca bir yaşam istiyoruz.
 
Bizler emeğiyle geçinen çalışan milyonlarız.Çocuklarımıza onurlu ve güvenli bir gelecek sağlamak istiyoruz.Ülkemiz,şehrimiz,dilimiz,inancımız,görüşümüz,işyerlerimiz farklı olsa da bizler emeğin ortak dilini konuşup emeğin en yüce değer olduğuna inanıyoruz.
 
 
1 MAYIS 2020 BAKTIĞIMIZDA
 
Zorlu mücadeleyle elde ettiğimiz haklarımızın yoğun saldırı altında yaşama ve çalışma şartlarımız giderek bozuluyor. Ücretlerimiz artan fiyatlar karşısında sürekli eriyor. Bizler karşılaştığımız sorunlara karşı taleplerimizi seslendirmek ve somut adımlar atılmasını talep ediyoruz.
 
 1 MAYIS'TA SESİMİZİ TEKRAR YÜKSELTİYORUZ
 
• Sendikasız ve güvencesiz çalışan işçiler Covid -19 salgın hastalığa karşı yeterli önlem alınmadan mücadele etmektedirler.
• Kamuda ve özel sektörde zorunlu çalışan ve üretime devam eden kesime ek ödeme veya prim verilmelidir.
• Bu süreçte 6356 sayılı Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun işleyişine sendikal örgütlenme, toplu sözleşme yapma yetkisi ve grev haklarının belirsiz süre ile elinden alınması yasal değildir.
• Hayatını devam ettirmek için çalışmak zorunda kalan işçiler yalnızca kendilerinin değil, ailelerinin sağlığınıda riske atan, çalışma zorunluluğu olan emekçilere sosyal devlet olmanın getirdiği yükümlülükleri yerine getirilip hayat geçirilmelidir.
• Krizle mücadelede işsizlik sigortası fonunun etkin kullanılması zorunludur. İşçilerin işsizliğe karşı güvencesi olan bu fonda 131 milyar  Türk lirası olmasına rağmen işçilere üç aylık süre ile asgari ücret düzeyinde destek sağlayacağı olmasına rağmen bu fonun %28'i işsizlik ödeneğine, fonun %44'ü işverenlere teşvik ödeneği olarak pay edilmiştir. Bu süreçte hiçbir koşul aranmaksızın işsizlik fonundan işçilerin yararlanması gerekmektedir.
• Asgari ücretin işçilerin insanca yaşamak için gereken seviyenin altında olduğu düşünüldüğünde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25.maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında kanun tasarısı ile işçilerin iş güvencesinin sağlanmasına yer verirken aynı tasarıyla işçiler ücretsiz izne çıkarılıyor ve işsizlik fonundan günlük 39.24 TL yararlandırıyor. Kısa çalışma ödeneğinin kullanımı sınırlandırılıyor. İşçilerin  kısa çalışma ödeneğinden faydalanması halinde aylık 1.752.00 TL ödenek alacaklardı. Bu uygulama ile 1.177.00 TL ödenek alacaklar. Gelir kaybı ortada.
• Son kalemiz olan Kıdem tazminatı hakkını sonuna kadar savunacak ve üretimden gelen gücünü kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Hükümet bu düzenlemeyi gündeminden düşürmelidir.
• İş cinayetleri halini alan iş kazalarına köklü bir çözüm bulmak öncelikle işverenlerin ve devletin görevidir. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.
•Ülkenin en fazla vergi veren kesimi olan tüm ücretlerin üzerindeki yük azaltılması vergilendirme politikasında adalet sağlanmalıdır.
• Sendikal örgütlenmede işçilerin hür iradesine herkes saygı göstermelidir.
• İnsan onuruna yakışır yaşam koşullarına ulaşmanın temellerinden biri emekçilerin ailesi ile birlikte yaşamını insan onuruna yaraşır şekilde sürdürebileceği bir ücrete ulaşmasıdır.
• Yerli besicilik ve tarıma destek verilmelidir.
• Emeklilik şartları yeniden düzenlenmeli emekli maaşları asgari ücretin altında olmamalıdır.
• Kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaş kriterine takılan vatandaşlarımızın mağduriyetleri bir an önce giderilmelidir.
 
İşciler, Kamu emekçileri, Esnaf, Emekliler, İşsizler, Yoksullar, Kadınlar, Gençler, Öğrenciler
Tüm emekçilerin 1 Mayıs birlik mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun.
 
 
Ali Haluk Koşar
Petrol-İş Sendikası
Ankara Şube Başkanı