• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ankara Şubemizin XXIII. Dönem VIII. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı

Basın Servisi
21.06.2013

Ankara Şubemizin XXIII. Dönem VIII. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı 20 Haziran 2013 tarihinde Perşembe günü Ankara Şubemizin Toplantı Salonunda; Şube Başkanı Şuayip GÜL, Başkan Yardımcıları Sabri POLAT, Baki TURHAN ve Temsilcilerimizin katılımlarıyla yapılmıştır.

Temsilciler Kurulu Toplantısı Şube Başkanı Şuayip GÜL’ün açış konuşması ile başladı. Tüm işyerlerimize özgü sorunlar tartışılarak çözüm yolları arandı.

Ankara Şube Başkanımız Şuayip GÜL'ün açış konuşması;

Temsilciler Kurulumuzun değerli üyeleri,
Petrol-İş Sendikası, Ankara Şubesi 23. Dönem VIII. Olağan Temsilciler Kurulumuzu, Türkiye'yi büyük bir kaosa sürükleyen Taksim’deki son yeşil alanın rant getirecek bir projeye kurban edilmesine karşı başlayan direniş, Hükümet tarafından şiddet kullanılarak bastırılmak istenmiştir.  Ülke çapına yayılmasına ve büyümesine neden olmuştur ve aynı zamanda Reyhanlı saldırısında öncelikle, 52 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 100'ü aşkın vatandaşımızın ise yaralandığı bu hain saldırıyı nefretle kınadığımızı bildiriyor, halkımıza başsağlığı diliyoruz.

Ortadoğu'nun yeni bir ateş çemberinden geçtiği bir dönemde, dış politikada daha akılcı ve sorumlu bir tutum alınması gerekirken, ne yazık ki, hükümetin Suriye politikaları istikrarsızlığa davetiye çıkarmakta ve dış politika kararlarının bedelini ise halkımız ödemektedir.

İçinde bulunduğumuz coğrafyada işgal ve yıkım politikaları komşumuz Suriye özelinde hız kazanmaktadır. Emperyalist rekabet ve paylaşım savaşı, dünyayı giderek yaşanmaz hale getirmektedir. Bu karanlık tablo, sermayenin çıkarları için gündeme getirilen piyasacı saldırılardan ayrı düşünülemez.

Emperyalizm, savaş ve işgal politikalarıyla yıkım getirirken arkasından ülkelere dayattığı piyasacı reformlarla daha büyük bir yıkımın önünü açmaktadır.

10 yıl önce başlayan Irak işgalini bu çerçevede değerlendiren Petrol-İş, işgalin aslında bir özelleştirme harekâtı olduğunu dile getirmiş ve özelleştirme karşıtı mücadelesini işgale karşı verilen mücadele ile birleştirmeye çalışmıştı. Bölgemizde özelleştirme harekâtı hala günceldir ve “Arap Baharı” denilen bugün Suriye'de tıkanan süreç ile kaynak savaşlarında yeni bir perde sahnelenmektedir.

Aynı dönemde, ülkemizde de Türk Petrol Kanunu Tasarısı ile petrol sektöründe yeni bir serbestleştirme hamlesi gerçekleştirilmektedir. Şubemizin örgütlü olduğu TPAO işyerini doğrudan ilgilendiren bu tasarı ile “milli menfaat”lerden vazgeçilmekte, petrol sektöründe devlet adına faaliyet gösteren kamu kuruluşu TPAO zayıflatılmakta, yabancı petrol tekelleri ile yerli ve yabancı sermayeye yeni çıkarlar sağlanmaktadır.

Bu Tasarı'ya karşı Petrol-İş Sendikası, hem Genel Merkez hem de Şubemiz düzeyinde çeşitli eylem ve etkinlikler düzenlemiştir. “Petrolümüze ve TPAO'ya sahip çıkıyoruz” başlığıyla gerçekleştirdiğimiz eylemler ve etkinlikler, basında ve kamuoyunda geniş yankı bulmasına rağmen yasa TBMM Genel kurulunda kabul edilerek, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır. Gündeme geldiği ilk günden itibaren Tasarı'nın TPAO'nun özelleştirilmesinin önünü açacağını savunan Sendikamız, asıl saldırıya karşı da işyerimize ve üyelerimizin haklarına sahip çıkacağını göstermiştir.

Serbestleştirme saldırısı bununla sınırlı değildir. 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılması da gündemdedir. Boru hatları ile petrol/doğal gaz taşımacılığı, doğal gaz ithalatı ve satışı ile depolama faaliyetlerini yürüten kamu şirketimiz BOTAŞ, 4646 Sayılı Kanun'da yapılmak istenen değişiklikle biri iletim, diğeri LNG ve depolama ve bir diğeri ise ithalat, ihracat ve toptan satış faaliyeti yürütecek üç ayrı şirkete parçalanarak yeniden yapılandırılmaya çalışılmaktadır. Yeniden yapılandırmanın ardından doğal gaz kontratları özel sektöre devredilmiş bir BOTAŞ'ın zayıflamış haliyle özelleştirilmesinin önünün açılacağı, yine yetkili ağızlarca dile getirilmektedir. Bu değişikliğe karşı da Sendikamız uyanık davranacak ve gereken tavrı gösterecektir.

Bir diğer kamu işyerimiz MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 20 Mart 2013 tarihinde yaşanan patlama sonucu üyemiz Hakan Akbaş henüz 37 yaşında hayatını kaybetmiştir. Aynı patlamada ağır yaralanan üyemiz Sabri Salman'ın ise tedavisi hâlâ sürmektedir. Bir üyemizi aramızdan alan bu patlama sonucu yaşadığımız acı, fabrikada iş sağlığı ve güvenliği açısından bazı eksikliklerin şubemizin girişimleriyle, aylar öncesinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişleri tarafından da tespit edilmiş olması gerçeği nedeniyle bir kat daha artmıştır.

Sendikamız tarafından MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki iş sağlığı ve güvenliği koşullarını incelemek için kurulan ve iş müfettişleri ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Bahri Kaplan, Erol Alkış, Hüsamettin Akçay ve İlhan Tuncer'den oluşan heyet, 2 Mayıs 2013 tarihinde fabrikadan olayı gören arkadaşlarla görüşerek olayı bir rapor haline  getirmişlerdir.

Güvencesizleşmenin artması, taşeron ve esnek çalışma uygulamalarının yaygınlaştırılması, iş cinayetlerinin artmasına davetiye çıkarmaktadır. Petrol-İş'in örgütlü olduğu işkolunun iş sağlığı ve güvenliği açısından son derece riskli olması, işyerlerimizde işverenlerin maliyet hesabı yaparak bu konunun gereklerini yerine getirmediği durumda facialara kapı aralanmaktadır.

İnsan hayatının maliyet konusu yapılamayacağı ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerinin maliyet unsuru olarak değerlendirilemeyeceği açıktır.

Hal böyleyken, işçilik maliyetlerini düşürmek adına taşeron ve esnek çalışmanın yaygınlaştırılması için hükümet düğmeye basmıştır. Taşeron istihdam düzenlemesi, medyada “taşeron işçiye müjde” şeklinde duyurulurken taşeron işçilerin de asıl işçilerle eşit haklara sahip olacağı söylemi öne çıkarılmaktadır.

Ancak gündemdeki düzenleme, mevcut uygulamadan ciddi bir geriye gidiş anlamına gelmektedir. Taşeron istihdam önündeki yasal kısıtlamalar kaldırılmak istenmekte ve taşeron işçi için kıdem tazminatı fonu kurulmaya çalışılmaktadır. Böylece, kıdem tazminatı saldırısı da başlatılmış olacaktır.

Sendikaların bu emek düşmanı uygulamalara karşı ortak mücadele perspektifiyle hareket etmesi ve konfederasyonumuz Türk-İş'in müzakereyi değil mücadeleyi ön plana alan bir şekilde tavır alması gerekmektedir.

Hükümet sermaye yanlısı politikalarda ısrar ederken, işçi sınıfının sesini bastırmaya çalışmaktadır. Toplumsal barış söyleminin öne çıkarıldığı bir sırada, İstanbul Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapatılması ve 1 Mayıs'ı burada kutlamak için gelen emekçilere sert bir şekilde müdahale edilmesini kınıyoruz.

Tüm bu girişimlere rağmen, işçi sınıfının 1889 yılından beri birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak belirlediği 1 Mayıs tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanmıştır. Ankara'da Şubemiz yaklaşık 450 üyemizle geniş bir katılım sağlayarak 1 Mayıs’ta Sıhhiye meydanında mitinge katılmıştır.

Değerli Arkadaşlar,
Kamuda 3 işyerinde toplam 1500 üyesi bulunan Petrol-İş Sendikası Ankara şubesi,(TPAO) Türkiye Petrolleri A.Ş., (BOTAŞ) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü'nde örgütlüdür. Bu işyerlerinde sözleşme görüşmeleri devam etmektedir. Kamu işyerlerinden uyuşmazlık aşamasına gelinmiştir.

Petrol-İş, Sendikası Ankara Şubesi bu sözleşme sürecinde kamuda çalışan üyelerinin kazanımlarını korumaya ve geliştirmeye dönük bir strateji izleyecek ve bu stratejisinden önceki sözleşme dönemlerinde olduğu gibi geri adım atmayacak, gerekirse bu kararlılığını eylemlerle göstermekten çekinmeyecektir.

Petrol-İş Ankara Şubesi, emek açısından son derece zorlu koşullarda mücadelenin yükseltilmesinin yolunun örgütlenmekten geçtiğinin farkındadır. Bu doğrultuda örgütlenme çalışmalarını yoğunlaştıran Şubemiz, Konya gibi sendikal pratiğin zayıf olduğu bir kentte Pak-Pen işyerinde örgütlenmiştir. Bu işyerinde, 1.11.2012-31.10.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 16 Nisan'da ilk sözleşme imzalanmıştır. Grev uygulamasına 9 gün kala toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılmıştır.
Ankara şubemizin bünyesine yeni katılan Mehmetçik Vakfı işçilerini Petrol-iş ailesine katılmalarından dolayı kutluyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 23. Dönem VIII. Olağan Temsilciler Kurulumuzun,  verimli geçmesini temenni ediyor,  Şube Yönetim Kurulu adına saygılar sunuyorum.

Kaynak: Ankara Şubesi