• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ankara Şube'nin Temsilciler Kurulu Toplantısı Yapıldı

20.10.2014

Petrol-İş  Sendikası Ankara Şubesinin  23. Dönem XIII. Temsilciler Kurulu Toplantısı 17 Ekim  Cuma Günü Ankara Şube'nin 2. kat toplantı salonunda yapıldı.

Ankara Şube Başkanımız Şuayip Gül'ünTemsilciler kurulu açış konuşmasının tam metni aşağıda yer almaktadır.

Temsilciler Kurulumuzun Değerli Üyeleri,

Ülkemizin içinde yer aldığı coğrafyada çatışmaların arttığı, kan ve gözyaşının oluk, oluk aktığı ve bu ateşin sınırlarımızı tehdit ettiği bir dönemde Temsilciler Kurulu’nu gerçekleştiriyoruz.

Emperyalist güçler, enerji kaynaklarını kontrol etmek ve ekonomik çıkarlarını büyütmek için Ortadoğu'yu yeniden dizayn etme peşindeler. Suriye'de iç savaş sürmekte, Irak fiilen üçe bölünmekte ve abluka altındaki Gazze'de binlerce masum İsrail tarafından katledilmektedir.

Yine emperyalizmin besleyip büyüttüğü IŞİD gibi radikal örgütler, bölgeyi büyük bir vahşetin içine sürüklemekte ve soykırım suçu işlemektedirler.

Ülkemiz bu koşullarda son derece ihtiyatlı ve sorumlu bir dış politika çizgisi benimsemek zorundadır. Bölgedeki kaos ve ateş her an ülkemize sıçrama riski barındırmaktadır. Güney sınır illerimizde Suriyeli mültecilerle halkımız arasında fitili ateşlenen düşmanlık, önü alınamayacak bir çatışmaya dönüşebilir.

Ankara Şubesi, halkımızı sağduyuya davet etmektedir ve emperyal güçlerin hesaplarını boşa çıkarmanın yolunun bölge halklarının barış, kardeşlik ve dayanışma ruhu ile davranmasından geçeceğini düşünmektedir.

Böylesi bir dönemde ülkemizde bir ilk yaşanmış ve Cumhurbaşkanını ilk kez halkımız oylarıyla seçmiştir.  Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.

Ülkemizin yeni döneminde, siyasi kutuplaşmanın ortadan kalkmasını, emekçi halkın iş ve aş sorunlarının öncelikli sorun olarak görülmesini ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin hayata geçmesini temenni ediyoruz.

Soma’da Mayıs ayında gerçekleşen iş cinayeti, taşeronlaşmanın ve özelleştirme politikalarının acı sonuçlarını ortaya koymuştu. Aradan sadece aylar geçmiş olmasına karşın, Soma faciası unutulmuş ve taşeronlaşmanın daha da yaygınlaştırılması için düğmeye basılmıştır.

Hükümet hazırladığı Torba Kanun ile ülkemizi bir taşeron cehennemine dönüştürmeye niyetlenmiştir. Ancak, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in ortak tutum alması ile Torba Kanun'da taşeron çalışmaya ilişkin düzenlemeler geri çekilmiştir. Bu girişim, hükümetin sermayenin taleplerini gerçekleştirmek için ısrarcı olacağını ve programından özelleştirmeyi, taşeronlaştırmayı ve serbestleştirmeyi çıkarmayacağını göstermektedir.

Değerli Temsilciler,

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna gerekli hassasiyet gösterilmediği takdirde yeni Soma facialarının kapımızda olduğu açıktır.Uzun süredir bu konuda gereken önlemlerin alınması için mücadele verdiğimiz MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda 19 Haziran 2014 tarihinde NGL Atölyesinde bir patlama yaşanmış ve üyelerimiz Mustafa Yılmaz, Erdinç Karayel ve İsmet Özen yaralanmıştır.

Patlamanın hemen ertesi günü fabrika önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdik, izleyen günlerde ise yine sendikamızın görevlendirdiği bir uzman heyeti fabrikada incelemeler yaptı. Petrol-İş Sendikası, konunun her yönüyle takipçisi olacağını bir kez daha ortaya koymuştur.
Bu doğrultuda 25 Haziran 2014 tarihinde, fabrikadaki işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları ile ilgili hazırladığımız bir dosyayı sunmak ve taleplerimizi iletmek üzere Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ı Genel Sekreterimiz ile birlikte makamında ziyaret ettik.

Şubemiz, işyerindeki bu acil sorunların çözülmesi için girişimlerini sürdürecek ve yeni facialar yaşanmaması için seferber olacaktır.

Diğer kamu işyerimiz TPAO'da yeni ve kapsamlı bir taşeronlaştırma saldırısı başlatılmıştı. Türk Petrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından TPAO’yu bir “özel şirket” mantığıyla yeniden yapılandırmak, parçalamak ve nihayetinde bir biçimiyle özelleştirmek isteyen TPAO yönetimi, bu amaçla bir dizi adım atmak istemiştir.

“Bütünsel Dönüşüm Programı” adı verilen program kapsamında atılan bu adımlara karşı İşyerimiz de olmak üzere gerçekleştirdiğimiz eylemler ve koyduğumuz tavır nedeniyle geri adım atılmıştır.

Ancak şimdilik rafa kaldırıldığı belirtilen bu programın gündemden tümüyle düşmeyeceğini biliyoruz. Bu saldırılara karşı Şubemiz, mücadeleden asla vazgeçmeyecek ve konunun takipçisi olacaktır.

TPAO gibi BOTAŞ’ta da bir süredir yeniden yapılandırma süreci gündemdedir. 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısı, TBMM'ye sunulmuştur.

Tasarı'ya göre doğalgaz piyasasında BOTAŞ’ın payının küçültülmesi hedeflenmekte ve BOTAŞ üçe bölünmesi öngörülmektedir.

Buna göre, iletim, LNG ve depolama faaliyetleri ve diğer ticari faaliyetleri yürüten üç şirket kurulması planlanmaktadır. BOTAŞ'ı zayıflatacak, halkımızın doğal gazı ucuz, güvenilir ve kolay bir şekilde ulaşmasını zorlaştıracak bu girişime karşı Petrol-İş Sendikası, üyelerimizin haklarının savunulması ve kamu yararı doğrultusunda gerekli her türlü mücadeleyi verecektir.

BOTAŞ’ın zayıflatılmasına göz yumulamaz! BOTAŞ devlet elinde ve entegre yapısı korunarak faaliyetlerini sürdürmelidir.

Konya’da kurulu bulunan işyerimiz Pakpen’de işverenin işçinin en temel haklarını yerine getirmemesi ve çalışma koşullarının daha da kötüleşmesi üzerine bu dönemde de bir dizi eylem gerçekleştirilmiştir.

İşverenin üyelerimize uyguladığı mobbing, vardiyalarda yeterli işçi çalıştırılmaması, işyerinin iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından riskli olması ve buna rağmen kalifiye olmayan işçilerin üretimde çalıştırılması nedenlerinden dolayı, 2 Temmuz'dan itibaren işyerinde bir protesto eylemi yapılmıştır.

Pak-pen'de işyerinde yaşanan sorunlar tümüyle çözülene dek, gerektiğinde örgütlü gücümüze dayanarak uyarı eylemlerimizi sürdüreceğimiz bilinmelidir.

Akaryakıt dağıtım ve pazarlama alanında örgütlü olduğumuz Mehmetçik Vakfı’nda 2014-2015 dönemi TİS çalışmaları devam etmektedir. Sözleşme sürecinde İstanbul 2 nolu şubemizle birlikte, üyelerimizin hak ve çıkarlarının genişletilmesi için sonuç alıcı bir stratejiyle hareket edilecektir.

Bu dönemde şubemiz gerek kamuda gerek de büyük ölçekli özel sektör işyerlerimizde toplu iş sözleşme sürecine girmektedir.
Bu yoğun sözleşme döneminde, işyeri temsilcileri ve üyelerimize kadar tüm örgütümüzle, kazanımlarımızı geliştiren ve örgütlülüğümüzü güçlendiren bir sözleşme stratejisini hayata geçirmemiz gerekmektedir

Bu duygu ve düşüncelerle Temsilciler Kurulumuzun, verimli geçmesini temenni ediyor,  hepinize saygılar sunuyorum.
 

Şuayip GÜL
Petrol-İş Sendikası
Ankara Şube Başkanı