• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ankara'da 1 Mayıs

İşçilerin ve emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs Ankara'da da Sıhhiye Meydanı'nda kutlandı. 

01.05.2011

1 Mayıs'ı kutlamak amacıyla Ankara’da Sıhhiye Meydanı'nı dolduran işçiler, kamu emekçileri, kadınlar, öğrenciler, emekliler, işsizler taleplerini haykırdılar.

Ankara Şubemizin bütün Yöneticileri, Temsilcileri, Örgütlü Petrol-İş üyeleri de 1 Mayıs kutlamalarına yoğun bir katılım gösterdi.

Petrol-İş Ankara Şubesi Yönetim Kurulu adına Şube Başkanımız Şuayip Gül şu açıklamayı yaptı:

“Biz işçiler; işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa; kapitalist ve emperyalist sömürü düzenine; krizi yaratanlara ve kendi krizinin bedelini emekçilere ödetmeye çalışanlara; güvencesiz ve esnek çalıştırmaya, taşeronlaştırmaya, mezarda emekliliğe, sendikasızlaştırmaya; çalışma hakkımızın, kıdem tazminatımızın ve kazanılmış haklarımızın TORBA'lara tıkılıp yasalaştırılmasına; sermayenin, IMF’nin, Dünya Bankası’nın ve onların yerli işbirlikçilerinin emek düşmanı politikalarına; sağlık, eğitim, ulaşım, enerji, sosyal güvenlik gibi temel hak ve ihtiyaçlarımızın piyasalaştırılmasına; işçileri yoksulluk, açlık ve sefalete mahkum eden asgari ücrete; iş cinayetlerini emekçilerin kaderi gibi görenlere; 4/B , 4/C, 50/D gibi uygulamalarla köle işçiliği dayatanlara; özelleştirmelerle ülkenin milli değerlerini satanlara; ülkemizi nükleer çöplüğe çevirmek isteyenlere; yağmaya, yolsuzluğa, talana karşı umudun çoban ateşlerini yakan emekçilerle omuz omuza, işyerlerimizden, mahallelerimizden, okullarımızdan çıkıp, iş yerinde ve ev içinde iki kere sömürülen kadınlarla, toprağını işleyemeyen, mahsulünü satamayan çiftçilerle, grevli/toplu sözleşmeli sendika hakkı mücadelesi veren kamu emekçileriyle, ülkenin her taşına değer kattıktan sonra açlık sınırında yaşam savaşı veren emeklilerle; bilimsel, çağdaş ve demokratik eğitim-öğretim mücadelesi veren öğrencilerle, doktor, eczacı, küçük esnaf ve ataması yapılmayan öğretmenlerle omuza omuza, eşit, özgür, barışçıl, demokratik bir dünya için, dünyayı emekten yana değiştirmek için, 2011 yılının 1 Mayıs’ı yükselen emek mücadelesinin kazanımı ile taçlanacağı sürecin miladı olacaktır.

Bu duygularla hepinizin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü kutluyor, hepinize en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın İşçilerin ve Emekçilerin Birliği! Yaşasın İş, Ekmek, Özgürlük Mücadelemiz.”