• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ZİYARET

"Anti-damping Uygulamasının Sona Ermesi, Yerli Lastik Üreticilerini Zora Sokacak”

Ülkemizde lastik üretiminin dampingli ithalattan zarar görmesini engellemek için bazı ürünlerde son beş yıldır uygulanan önlemlerin süresi 21 Haziran 2016'da sona eriyor. Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar, ithalatta önlemlerin sona ermesinin lastik sanayinde yol açacağı olumsuzluklar ile ilgili Sendikamızın görüşlerini, Sanayi Bakanı Fikri Işık'a iletti.

27.04.2016

Lastik sektöründe bugüne kadar alınan bu önlemlerin, yerli lastik üreticilerimize katkılarını ifade etmek ve önlemlerin kapsamının genişletilerek devamı noktasında sendikamızın görüşlerini paylaşmak için, Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar, 26 Nisan 2016 günü T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Fikri Işık'ı ziyaret etti. Görüşmede Sayın Bakanımız, konuya yaklaşımının sendikamızın görüşlerine paralel olduğunu belirtti. Bakanımız, konunun asıl muhatabı olan T.C. Ekonomi Bakanlığı ve ilgili müsteşarlıklar nezdinde konuyu takip edeceğini, yerli üreticimizin korunması noktasında desteğini ortaya koyacağını vurguladı.

Lastikte anti-damping uygulamasının süresi sona eriyor

Ülkemizde lastik üretiminin dampingli ithalattan zarar görmesini engellemek için bazı ürün gruplarında son beş yıldır uygulanan önlemlerin süresi 21 Haziran 2016 tarihinde sona eriyor. Geçmişte lastikte daha fazla ürün grubu için geçerli olan önlemler, 2011 yılından itibaren daraltılarak sadece ağır vasıta, iş makinaları ve zirai araçlarda kullanılan lastikler için uygulanmaya başlanmıştı.

Mevcut önlem süresinin sona ermesiyle başta Çin'den olmak üzere ucuz taşıt lastiklerinin ithal edilmesinin önünün açılması, ülkemizde yapılan lastik üretimine büyük bir darbe vuracak, üretimin düşmesine, lastik ihracatının azalmasına ve nihayetinde istihdamın düşürülmesine neden olacak.

Türkiye lastik sanayine Çin tehdidi

Son yıllarda uluslararası lastik üreticilerinin yatırımlarını büyük ölçüde Güneydoğu Asya ve Çin üzerinde yoğunlaştırdığı görülüyor. Özellikle Çin piyasası hızla büyüyor.  Çokuluslu lastik tekelleri de yatırımlarını maliyet ve ucuz işçilik gerekçesiyle Çin'e yönlendiriyor. Öyle ki, son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla birlikte dünya lastik üretiminin %43'ü Çin'de yapılır hale geldi. Ancak  bu yatırımlar, başta Çin'de olmak üzere büyük bir kapasite fazlasına yol açmış durumda. Dolayısıyla Çin, ürettiği lastikleri ihraç edebilmek için üreticilerine açık ve örtülü her türlü kolaylığı sağlıyor ve ötesinde damping gibi dış ticarette rekabete aykırı bazı düzenlemelere yöneliyor.

Ülkemizde 1960’lı yıllarda başlayan taşıt lastiği üretimi günümüze kadar sürekli şekilde gelişerek varlığını sürdürdü. Bugün 30 milyonu aşan yıllık üretim kapasitesi ile ülkemizde yerleşik hale gelen otomotiv piyasasına üretim yapılıyor. Ayrıca son yıllarda ihracat önemli ölçüde artıyor ve ülkemizde yapılan üretimin yarıdan fazlası ihraç edilmeye başlanarak büyük bir döviz geliri elde ediliyor. Lastik sektörü, doğrudan üretim, hizmet ve servis ağlarıyla birlikte yaklaşık 100 bin kişilik büyük bir istihdam yaratıyor. Dolayısıyla lastik üretimi ve taşıt lastiği işkolu ülkemizde ekonomik büyüme ve sosyal  gelişme açısından stratejik önem taşıyan bir işkolu durumunda bulunuyor.

Petrol-İş: “Önlemler genişletilerek sürdürülmelidir”

Petrol-İş, gerek lastik sektörünün ülke ekonomisindeki yeri gerek de sosyal gelişme açısından önemi nedeniyle, dış ticarette haksız rekabete yol açan uygulamalara karşı korunması gerektiğini düşünüyor. Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar'ın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'a sunduğu dosyada şu görüşlere yer verildi:

“Sektörün ülkemiz açısından önemi ortadayken, lastik ithalatı için uygulanan koruma önlemlerinin daraltılması ya da kaldırılması sakıncalıdır. Çünkü, başta Çin'den olmak üzere bu sektörde ithalata karşı önlemler kaldırıldığı takdirde, ülke içindeki üretim büyük bir darbe alacaktır. Çokuluslu lastik tekelleri, üretimlerini yurtdışına kaydırmaya başlayacak, yerli üreticilerin ise Çin'de ürettikleri lastikleri iç pazara vermeyi tercih edecek bu yabancı tekellerle rekabet etme şansı azalacaktır. Ekonomide ulusal çıkarlar, taşıt lastiği sektöründe var olan ithalat önlemlerinin ve vergilerin devam ettirilmesini gerektirmektedir. Dahası, bu önlemlerin kapsamı genişletilmelidir.”

Petrol-İş'in konuya ilişkin çalışmaları sürecek

Petrol-İş'in örgütlü olduğu lastik sanayinin Çin'den ithal edilecek ucuz, kalitesiz ve standartlara uymayan ürünlere karşı korunması adına önlemlerin sürdürülmesi ve genişletilmesi için önümüzdeki günlerde başta Ekonomi Bakanlığı nezdinde olmak üzere girişimleri sürecek. Aynı doğrultuda, lastik ürünlerinde ithalat önlemlerinin sona ermesinin ekonomide ve sektörde yaratacağı tahribata ilişkin uyarılar ortaya konacak.

Sendikamız, bahsi geçen önlemlerin devamı hususunda kamuoyunu bilgilendirmek için, önümüzdeki günlerde kapsamlı bir basın açıklaması yapacak ve konuyu gündemde tutmaya devam edecek.