• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Uyardı:

Asbest Kullanımı Tehlike İçeriyor

Asbest gelişmekte olan ülkelerde hâlâ yaygın olduğu için, IndustriALL Küresel sendika yeni bir rapor yayımladı. Raporda bu ölümcül maddenin tehlikeleri ve asbeste maruz kalabilecek kişilerin bilmesi gereken kurallar açıklanıyor.

13.05.2014

Gelişmekte olan ülkelerde asbest hâlâ birçok ürünün, özellikle elyaf takviyeli çimento levhanın üretiminde kullanılıyor.

IndustriALL raporunun deyişiyle, “Asbest hâlâ ortalarda ve bazıları onu hâlâ sihirli bir mineral diye göklere çıkarmaya devam ediyor.”

Bu madde birçok ülkede artık kullanılmamakla birlikte, asbeste maruz kalmak, geçmişte uzun süre [sadece çimento ürünlerinde değil, fren balatası, yer karosu, yalıtım malzemesi gibi yüzlerce yerde] kullanılmış olması nedeniyle, tehlike olmaya devam ediyor.

Yasal düzenlemelerin ve uygulamasının yetersizliği, insanların hâlâ ölümcül asbest elyafına maruz kalması anlamına geliyor. IndustriALL raporu, insanların işyerlerinde asbest bulunmasından korkmaları halinde alabilecekleri somut önlemleri içeriyor.

Sanayi varlığını sürdüyor

Toplumda asbestin kullanımı konusunda çevre ve sağlıkla ilgili çok sayıda sorun var. Rapor asbestle ilgili sorunları ayrıntılı olarak gözden geçiriyor ve iş sağlığı-güvenliği alanında çalışan sendika aktivistlerinin asbest kullanımının içerdiği tehlikeler konusunda uyanık olmaları gerektiğini, işçilerin geçimlerinin ve hayatlarının söz konusu olduğunu vurguluyor.

Birçok alanda iş sağlığı ve güvenliği standartlarında ilerleme kaydedilmesine rağmen, asbest hâlâ kullanılıyor ve evrensel bir yasak getirilmesi hedefine henüz ulaşılmış değil. Asbestin hastalığa yol açtığından söz eden ilk makale 1906 yılında yayımlandı. Başka hiçbir meslek hastalığının nedeni bu kadar kapsamlı incelenmemiştir, buna rağmen asbest sanayisi varlığını sürdürüyor. Asbest sanayisi bilimsel kanıtları inkâr etme ve kamuoyunun kafasını bulandırma sanatının bütün inceliklerini kullandı ve ürünlerinin sorumluluğundan kaçmak isteyen diğer sanayiler sonradan aynı taktikleri uyguladı.

Kaynak: IndustriALL